Rooted Cosmopolitanism of Sámi Music CDs in the 2000s

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7636-3
Title: Rooted Cosmopolitanism of Sámi Music CDs in the 2000s
Author: Chen, Xinjie
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-12-20
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7636-3
http://hdl.handle.net/10138/336058
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The present research project concerns Sámi music CDs and their production in the first decade of the current millennium through the theoretical lens of rooted cosmopolitanism (e.g., Appiah 1997; Cohen 1992). The Sámi are an Indigenous people who have originally lived in Sápmi, the historical living area of the Sámi in northern Norway, Sweden, Finland, and Russia. The Sámi music industry and recordings have developed as part of a cultural revitalization effort and have links with the global music industries. As an ethnomusicological study, the research investigates Sámi CD productions in the contemporary contexts of Sápmi, the Nordic countries, which here include Norway, Finland, and Sweden, and global music industries. In this research project, Sámi music CD productions refer to both tangible Sámi music CDs and the production process. The research defines Sámi music as music that is performed by Sámi musicians, regardless of language, music genres, and styles. It analyses musical sounds as well as visual and textual information on CD jewel cases and in the accompanying booklets of 180 tangible Sámi CDs published mainly in Norway, Finland, and Sweden in and around the 2000s. The dissertation considers Sámi CD productions in terms of the processes of creating, performing, recording, producing, and marketing contemporary Sámi music in the contexts of Sápmi, the Nordic countries, and the global music industry. The first chapter provides background on the Sámi recording industry and introduces the ideas of rooted cosmopolitanism in Indigenous- and music-focused research. Chapter two concerns the production of Sámi CDs, involving publishers, sponsorships, and in-kind supporters. Chapter three explores musical cosmopolitanism in a diversity of music genres and styles and examines intercultural interactions between Sámi and people from other cultural backgrounds to co-create certain CDs. Chapter four studies the language use of Sámi CDs, including the sung languages and languages used for CD jewel cases, liner notes, and booklets. It analyses nature sounds in the recordings as well as nature images on the CD covers and in the accompanying booklets. The chapter also investigates how the titles, lyrics, and other liner notes on CD covers and in the accompanying booklets relate to the origins of music, local legends, and local histories in Sápmi as well as to the musicians’ memories. Overall, from the perspective of rooted cosmopolitanism, it examines and interprets articulations of Sámi ethnic, regional, and national roots as well as their intercultural interactions via CD productions.Tämä väitöskirja käsittelee saamelaismusiikin CD-levyjä ja niiden tuotantoa nykyisen vuosituhannen ensimmäiseltä vuosikymmeneltä juurtuneen kosmopoliittisen teoreettisen linssin läpi (esim., Appiah 1997; Cohen 1992). Saamelaiset ovat alun perin Saamenmaalla asunut alkuperäiskansa. Historiallinen saamelaisten asuinalue sijaitsee Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän pohjoisosassa. Saamelainen musiikkiteollisuus ja levytykset ovat kehittyneet osana kulttuurista elvytystä, ja niillä on yhteys maailmanlaajuisiin musiikkiteollisuuksiin. Tarkastelen etnomusikologisessa tutkimuksessani saamelaisia CD-tuotantoja Saamenmaan, Norjan, Suomen ja Ruotsin sekä maailmanlaajuisen musiikkiteollisuuden kontekstissa. Tässä väitöskirjassa saamelaisilla CD-tuotannoilla viitataan sekä konkreettisiin CD-levyihin että niiden tuotantoprosesseihin. Määrittelen väitöskirjassani saamelaismusiikin saamelaismuusikkojen esittämäksi musiikiksi, riippumatta käytetystä kielestä, musiikkigenrestä tai tyylistä. Analysoin 180 CD:n musiikkia ja äänimaailmaa sekä visuaalista ja kirjallista tietoa CD-koteloissa ja niihin sisältyvissä kirjasissa. Valtaosa CD:istä on julkaistu Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa 2000-luvun alkupuolella. Väitöskirja tutkii saamelaisia CD-tuotantoja nykyaikaisen saamelaismusiikin luomisen prosessin, esittämisen, äänittämisen, tuottamisen ja markkinoinnin saralta saamelaisen, pohjoismaisen ja kansainvälisen musiikkiteollisuuden kontekstissa. Ensimmäinen luku esittelee saamelaisia kansana sekä taustoittaa saamelaista musiikkiteollisuutta. Esittelen luvussa myös juurtuneen kosmopolitanismin käsitteen alkuperäiskansoihin ja musiikkiin keskittyneen tutkimuksen kontekstissa. Toinen luku käsittelee CD-tuotantoa ja taustatoimijoita, mukaan lukien julkaisijat, sponsorit ja voittoa tavoittelemattomat tahot. Kolmannessa luvussa analysoin musiikkia ja äänimaailmaa, tutkien musiikillista kosmopolitanismia CD:iltä löytyvissä eri genreissä ja tyyleissä. Tutkin luvussa myös kulttuurienvälisiä vuorovaikutuksia saamelaisten ja ei-saamelaisten henkilöiden välillä tiettyjen levyjen yhteistuotannoissa. Neljännessä luvussa tutkin julkaisujen kielenkäyttöä, mukaan lukien lauletun sekä CD-koteloissa, kansiteksteissä ja kirjasissa käytetty kieli. Viidennessä luvussa analysoin sekä luonnonääniä CD-levyillä että luontokuvia levyjen kansissa ja kirjasissa. Tutkin myös, miten kappaleiden nimet, sanoitukset ja muut kansitekstit viittaavat musiikin alkuperään, paikallisiin legendoihin ja paikalliseen historiaan Saamenmaalla sekä muusikoiden muistoihin. Kaikkiaan juurtuneen kosmopolitanismin näkökulmasta tutkin ja tulkitsen CD-tuotantojen kautta saamelaisten etnisten, alueellisten ja kansallisten juurten ilmaisuja, sekä kulttuurien välisiä vuorovaikutuksia.
Subject: ethnomusicology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
chen_xinjie_dissertation_2021.pdf 10.36Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record