Multi-stakeholder perspective: The potential of mushroom cultivation alongside forestry activities

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111103981
Title: Multi-stakeholder perspective: The potential of mushroom cultivation alongside forestry activities
Alternative title: Monen sidosryhmän näkökulma: sienten viljelyn mahdollisuudet metsätalouden rinnalla
Author: Rantanen, Ida
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111103981
http://hdl.handle.net/10138/336174
Thesis level: master's thesis
Degree program: Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma
Master's Programme in Food Economy and Consumption
Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion
Specialisation: Elintarviketalous
Food Economy
Livsmedelsekonomi
Abstract: Biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja kestämättömän ruokajärjestelmä haasteet ovat kytköksissä toisiinsa. Metsillä ja metsän sienillä on tärkeä rooli biologisen monimuotoisuuden turvaamisessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli antaa tietoa sienten viljelymahdollisuuksista metsätalouden ohella hyödyntämällä ympäristöasiantuntijoiden mielipiteitä, yksittäisten metsänomistajien käsityksiä ja sienestysharrastajien asenteita. Ympäristöasiantuntijat, yksittäiset metsänomistajat ja sienestysharrastajat valittiin keskeiseksi sidosryhmäksi tutkittaessa sienten viljelyn liiketoimintamahdollisuuksia metsätalouden rinnalla. Sienten viljelymahdollisuuksia tutkittiin sidosryhmäteorian, yritysten sosiaalisen vastuun, kestävän liiketoiminnan ja tiettyjen käyttäytymisteorioiden teoreettisessa viitekehyksessä. Tutkimuksen aineisto kerättiin laadullisilla haastatteluilla ja lyhyellä kyselyllä. Tietojen analysointimenetelmä oli temaattinen analyysi. Tutkimustuloksista nousi esiin kuusi teemaa, jotka osoittivat sienten viljelyliiketoiminnalle käytännön mahdollistavia tekijöitä. Näillä tekijöillä on tärkeä vaikutus sienten viljelyn taloudelliseen kannattavuuteen metsätalouden ohella. Löydetyt tekijät ovat ympäristöön, talouteen, lainsäädäntöön, yhteiskunnalliseen, sekä koulutukseen liittyviä, ja näiden lisäksi löydettiin muita huomioitavia näkökohtia. Sienten viljely palvelut voisivat tukea ja parantaa metsien biologista monimuotoisuutta ja tarjota lisätulon mahdollisuuksia metsänomistajille. Yritysten sosiaalisen vastuun näkökulmasta sienten viljely palveluiden myynti metsänomistajille tarjoaa mahdollisuuden tukea metsien biologista monimuotoisuutta. Sienten viljelyn muuttaminen kestäväksi liiketoimintamahdollisuudeksi edellyttää käytännön mahdollistavien tekijöiden huolellista tarkastelua.Challenges of such as biodiversity loss and unsustainable food systems are interconnected. Forests and forest fungi have important roles in the safeguarding of biodiversity. This study aimed to provide insights on mushroom cultivation opportunities alongside forestry activities using environmental expert opinions, individual forest owners’ perceptions and attitudes of mushroom picking hobbyists. Environmental experts, individual forest owners, and mushroom picking hobbyists were selected as key stakeholder for investigating the viability of mushroom cultivation alongside forestry activities. The potential of mushroom cultivation alongside forestry activities was elicited within the theoretical framework of stakeholder theory, corporate social responsibility, sustainable business, and insights from behavioral theories. The data was collected through qualitative interviews and a short survey. The analysis method for the data was thematic analysis. Six themes emerged from the data, showing practical implications that have important implications for the viability of mushroom cultivation alongside forestry activities, and touch upon environmental, economic, legal, social, educational and other practical aspects. Mushroom cultivation services could support and enhance forest biodiversity and offer additional income opportunities for forest owners. From a corporate social responsibility perspective selling mushroom cultivation services to forest owners represents an opportunity to support biodiversity of forests. Turning mushroom cultivation into sustainable business opportunity requires careful consideration of practical implications.
Subject: mushroom
fungi
forestry
cultivation
business opportunity
sustainability


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rantanen_Ida_Mu ... restry activities_2021.pdf 774.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record