KEHU-toimintamalli : opas opettajaksi opiskelevan vuorovaikutusosaamisen ohjaamiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/336224
Title: KEHU-toimintamalli : opas opettajaksi opiskelevan vuorovaikutusosaamisen ohjaamiseen
Other contributor: Toivanen, Tapio
Pyykkö, Anu
Berggren, Vilma
Publisher: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Date: 2021-11
Language: fin
Number of pages: 91
ISBN: 978-951-51-5035-6
URI: http://hdl.handle.net/10138/336224
Abstract: KEHU-toimintamalliin perustuva teoriaperusteinen tukimateriaali on luotu erityisesti opetusharjoittelun ohjauksen apuvälineeksi. KEHU-toimintamallin keskeisenä tavoitteena on kehittää tulevien opettajien ammatillista vuorovaikutusosaamista nostamalla tarkasteluun kolme opetusvuorovaikutuksen osa-aluetta: 1) opettajaksi opiskelevan ammatillinen nonverbaali viestintä, 2) vertaissuhteet eli oppilasryhmän keskinäisten suhteiden ja ryhmän rakennetekijöiden merkitys opetusvuorovaikutukselle sekä 3) haastavat kohtaamiset – ennaltaehkäisevä ja reaktiivinen toiminta. KEHU-toimintamalli ja tukimateriaali on suunnattu opettajaopiskelijoille, harjoitteluja ohjaaville opettajille ja yliopiston opettajankouluttajille. Sitä voidaan käyttää materiaalina opettajankoulutuksessa ja opetusharjoittelun ohjaajien koulutuksessa. Tukiaineisto soveltuu sekä luokanopettajan, aineenopettajan että varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen ja jo kentällä toimivien opettajien täydennyskoulutukseen. Malli on kehitetty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia vuonna 2017 ja 2018 käynnistyneitä Opettajankoulutuksen kehittämishankkeita. Hankkeen tavoitteena on ollut määrittää suuntaa suomalaiselle opettajankoulutukselle ja opettajien osaamisen kehittämiselle sekä antaa opettajille työvälineitä ympäröivän yhteiskunnan muutokseen vastaamisessa. KEHU-toimintamallin kehittämisyhteistyöhön ovat osallistuneet Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopiston normaalikoulu, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sekä Turun yliopiston Turun ja Rauman opettajankoulutusyksiköt.
Subject: ohjaaminen
vuorovaikutusosaaminen
nonverbaali välittömyys
haastava käyttäytyminen
Subject (yso): opetusharjoittelu
opetustaito
opettajankoulutus
opetusoppaat
opetus
vuorovaikutus
sosiaaliset taidot
sanaton viestintä
vertaisryhmät
ryhmädynamiikka
sosiometria
ryhmäkäyttäytyminen
palaute


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KEHU-toimintamalli_2021.pdf 3.326Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record