Police interview training, cooperation with specialized units and the quality of forensic interviews in suspected cases of child sexual and physical abuse

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174038
Title: Police interview training, cooperation with specialized units and the quality of forensic interviews in suspected cases of child sexual and physical abuse
Alternative title: Poliisien haastattelukoulutuksen ja oikeuspsykiatrian tutkimusyksiköiden yhteistyön vaikutus haastattelujen laatuun lapsirikosepäilyissä
Author: Snellman, Veera
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174038
http://hdl.handle.net/10138/336445
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet: Lapset ovat usein ainoita todistajia heitä kohtaan kohdistetuissa epäillyn seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn tilanteissa, minkä vuoksi lasten haastattelujen laadun takaaminen on välttämätön osa esitutkintaa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten poliisien tekemien haastattelujen laatua tilanteissa, joissa lapsi oli asianomistajana, ja tutkittiin sekä haastattelukoulutukseen osallistumisen että poliisin ja oikeuspsykologisten yksiköiden välisen yhteistyön vaikutusta haastattelujen laatuun. Menetelmät: Poliisihallitus myönsi tutkimusluvan tälle tutkimukselle. Kaikilta lapsirikosepäilyjä tutkivilta poliiseilta pyydettiin heidän viimeisimmät litteroidut haastattelunsa. Lisäksi poliiseille lähetettiin e-kyselylomake. Kokonaisaineisto (n=27) koostui 4,662 kysymyksestä, jotka koodattiin kysymyskategorioihin jo olemassa olevan koodausjärjestelmän mukaan. Haastattelujen laadun yhteyttä haastattelukoulutukseen osallistumisen välillä sekä laadun yhteyttä yhteistyöhön oikeuspsykologisten tutkimusyksiköiden välillä analysoitiin monitasomalleilla. Tulokset: Suurin osa tutkimukseen osallistuneista poliiseista oli osallistunut haastattelukoulutukseen. Poliisit, jotka eivät olleet osallistuneet haastattelukoulutukseen, esittivät tilastollisesti merkitsevästi vähemmän fasilitoivia kysymyksiä. Poliisit, jotka olivat yhteistyössä oikeuspsykologisten tutkimusyksiköiden kanssa, esittivät tilastollisesti merkitsevästi enemmän fasilitoivia ja direktiivisiä kysymyksiä. Johtopäätökset: Tämän tutkimuksen tulokset tukevat haastattelukoulutukseen osallistumista ja sen vaikutuksia sekä yhteistyötä poliisien ja oikeuspsykologisten tutkimusyksiköiden välillä. Tulokset osoittavat, että sekä haastattelukoulutukseen osallistuminen että yhteistyö oikeuspsykologisten tutkimusyksiköiden kanssa edistää poliisien kykyä olla läsnä lapselle, mikä osaltaan helpottaa lapsen kertomista. Tuloksia voidaan hyödyntää laajemman viranomaisten välisen yhteistyön tukena.Objectives: Children are often the only witnesses in cases of sexual or physical abuse against them, which is why the quality of child forensic interviews used in abuse investigations is of paramount importance. The present study examined the quality of child forensic interviews conducted by Finnish police officers. In addition, the effect of interview training participation and cooperation with forensic psychiatric investigative units was examined. Methods: The National Police Board of Finland granted a research permit for the present study. Transcribed child forensic interviews were requested from all police officers investigating alleged sexual or physical abuse against children. In addition, an online questionnaire was sent to each participating police officer. The total sample (n=27) consisted of 4,662 utterances that were coded into question types based on a research-based coding system. The association between interview quality and interview training participation, and cooperation with specialized units and interview training was examined using multilevel modeling. Results: A majority of the police officers had participated in child forensic interview training. Police officers who had not attended child forensic interview training used significantly less facilitators. Police officers who reported cooperating with the forensic psychiatric investigative units used significantly more facilitators and directive utterances. Conclusions: This study shed light on the effectiveness of interview training and on the reported cooperation between police officers and forensic psychiatric investigative units. The results of this study indicate that both interview training participation and the cooperation with forensic psychiatric investigative units promotes the ability of police officers of being present for the child through facilitating the child’s narrative. The results can be utilized to motivate broader collaboration between authorities.
Subject: forensic psychology
psychology
forensic
child witness
child forensic interviews
police interview training
police officers
cooperation
specialized units
forensic interview quality


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Snellman_Veera_tutkielma_2021.pdf 466.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record