CDNF:n vaikutukset alfasynukleiinin kasautumispatologian rottamallissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174059
Title: CDNF:n vaikutukset alfasynukleiinin kasautumispatologian rottamallissa
Alternative title: The effects of CDNF in the rat model of alpha-synuclein aggregation
Author: Silmu, Veera
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174059
http://hdl.handle.net/10138/336463
Thesis level: master's thesis
Degree program: Proviisorin koulutusohjelma
Master's Programme in Pharmacy
Utbildningsprogrammet för provisorexamen
Specialisation: Farmakologia
Pharmacology
Farmakologi
Abstract: Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä hermorappeumasairaus, jossa mustatumakkeen dopamiinihermosolut tuhoutuvat. Taudille on tyypillistä dopamiinihermosoluissa esiintyvät Lewyn kappaleet, jotka koostuvat pääasiassa väärin laskostuneesta ja kasautuneesta alfasynukleiiniproteiinista. Myös neuroinflammaation uskotaan olevan osa Parkinsonin taudin patofysiologiaa. Nykyiset lääkkeet vaikuttavat ainoastaan taudin oireisiin, joten tarve uusille lääkkeille on suuri. Pilottikokeen tarkoituksena oli selvittää aiheuttaako adenoassosioidun virus- (AAV) vektorin alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämalli rotilla liikehäiriöitä ja tyrosiinihydroksylaasi- (TH) positiivisten dopamiinihermosolujen tuhoutumista mustatumakkeessa ja hermopäätteiden tuhoutumista aivojuoviossa sekä saadaanko mallilla aikaan neuroinflammatorinen vaste. Varsinaisen pitkän kokeen tarkoituksena oli selvittää aivojen dopamiinihermokasvutekijän (CDNF) mahdollinen neurorestoratiivinen vaikutus tässä mallissa. Alfasynukleiinin kasautumispatologian tasoa ja CDNF:n neurorestoratiivista vaikutusta selvitettiin käyttäytymiskokeilla sekä mustatumakkeen ja aivojuovion TH-vasta-ainevärjäyksillä. Yhdistelmämallista aiheutuvaa neuroinflammatorista vastetta selvitettiin ionisoidun kalsiumia sitovan adapterimolekyylin 1 (Iba1) ja gliaalisen fibrillaarisen happaman proteiinin (GFAP) vasta-ainevärjäyksillä. Pilottikokeen sylinterikokeessa yhdistelmämalli ei indusoinut liikehäiriötä, mutta pitkän kokeen askel- ja sylinterikokeessa mallin osoitettiin aiheuttavan unilateraalille leesiolle tyypillinen liikehäiriö. Pilottikokeen ja pitkän kokeen TH-vasta-ainevärjäyksissä mallin osoitettiin aiheuttavan TH-positiivisten dopamiinihermosolujen tuhoutumista mustatumakkeessa ja hermopäätteiden tuhoutumista aivojuoviossa. Nämä tulokset osoittavat, että yhdistelmämallilla saadaan aikaan alfasynukleiinin kasautumispatologiaa. Pilottikokeessa osoitettiin myös, että yhdistelmämallilla saadaan aikaan neuroinflammatorinen vaste, mikä osoittaa, että malli soveltuu hyvin uusien lääkkeiden vaikutuksen tutkimiseen Parkinsonin tautiin liittyvässä neuroinflammaatiossa. Pitkän kokeen sylinterikokeessa AAV-CDNF:llä ei ollut vaikutusta mallista aiheutuvaan liikehäiriöön. Sen sijaan askeltestissä kämmenen suunnan mittauksessa AAV-CDNF korjasi liikehäiriötä. AAV-CDNF ei kuitenkaan suojannut TH-positiivisia hermosoluja mustatumakkeessa tai hermopäätteitä aivojuoviossa, minkä perusteella johtopäätöstä CDNF:n neurorestoratiivisesta vaikutuksesta ei voida tehdä.
Subject: alfasynukleiini
Parkinsonin tauti
virusvektori
fibrillimalli
CDNF
neuroinflammaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Silmu_Veera_tutkielma_2021.pdf 1.492Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record