Optimization Algorithms for Learning Graphical Model Structures

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7750-6 http://hdl.handle.net/10138/336484
Titel: Optimization Algorithms for Learning Graphical Model Structures
Sekundär titel: Optimointialgoritmeja graafisten mallien rakenteen oppimiseen
Författare: Rantanen, Kari
Medarbetare: van Beek, Peter
Järvisalo, Matti
Hyttinen, Antti
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Doctoral Programme in Computer Science
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i datavetenskap
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021-12-08
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7750-6
http://hdl.handle.net/10138/336484
Nivå: Artikelavhandling
Abstrakt: Graphical models are a versatile machine learning framework enabling efficient and intuitive representations of probability distributions. They can be used for performing various data analysis tasks that would not be feasible otherwise. This is made possible by constructing a graph structure which encodes the underlying dependence structure of the probability distribution. To that end, the field of structure learning develops specialized algorithms which can learn a structure that describes given data well. This thesis presents advances in structure learning for three different graphical model classes: chordal Markov networks, maximal ancestral graphs, and causal graphs with cycles and latent confounders. Learning structures for these model classes has turned out to be a very challenging task, with the few existing exact methods scaling to much fewer number of random variables compared to more extensively developed methods for Bayesian networks. Chordal Markov networks are a central class of undirected graphical models. Being equivalent to so-called decomposable models, they are essentially a special case of Bayesian networks. This thesis presents an exact branch-and-bound algorithm and an in-exact stochastic local search for learning chordal Markov network structures. Empirically we show that the branch and bound is at times able to learn provably optimal structures with higher number of variables than competing methods, whereas the local search scales considerably further. Maximal ancestral graphs are a generalization of Bayesian networks which allow for representing the influence of unobserved variables. This thesis introduces the first exact search algorithm for learning maximal ancestral graphs and a framework for generating and pruning local scores for the search. Empirically we show that the proposed exact search is able to learn higher-quality structures than existing in-exact methods. Finally, we introduce an exact branch-and-bound algorithm for learning causal graphs in the presence of cycles and latent confounders. Our empirical results show that the presented algorithm is able to learn optimal structures considerably faster than a recent exact method for the problem. We also extend our branch and bound to support interventional data and σ-separation, and show empirically that the algorithm can handle higher number of experimental datasets than the only competing method supporting σ-separation.Graafiset mallit ovat yleisesti käytetty lähestymistapa todennäköisyysjakaumien esittämiseen. Rakenteeltaan ne ovat verkkoja, joissa solmut kuvaavat jakauman satunnaismuuttujia ja solmujen väliset kaaret esittävät muuttujien välisiä tilastollisia riippuvuussuhteita. Verkkorakenne mahdollistaa erilaisten jakaumaa koskevien päättely- ja ennustustehtävien tehokkaan ratkaisemisen sekä jakauman esittämisen tiiviissä muodossa. Tässä väitöskirjassa esitetään uusia rakenteenoppimisalgoritmeja kolmelle graafiselle malliluokalle: hajoaville malleille (engl. decomposable models), maksimaalisille esivanhempiverkoille (engl. maximal ancestral graphs) sekä syklejä ja piilomuuttujia sisältäville syy-seuraussuhdeverkoille. Rakenteen oppiminen näille malliluokille on osoittautunut laskennallisesti vaativaksi ongelmaksi. Erityisesti tässä työssä keskitytään kehittämään eksakteja optimointialgoritmeja, jotka takaavat löydettyjen rakenteiden optimaalisuuden. Lisäksi hajoavien mallien tapauksessa esitetään epäeksakti paikallishakumenetelmä, joka mahdollistaa verrattain hyvien rakenteiden oppimisen huomattavasti suuremmille muuttujamäärille. Käytännössä työssä kehitetyt algoritmit löytävät hyviä rakenteita entistä tehokkaammin.
Subject: tietojenkäsittelytiede
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
rantanen_kari_dissertation_2021.pdf 593.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post