Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat : pääomat, strategiat ja koulutuksellisen arvon muotoutuminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/336528

Citation

Tolonen , T & Aapola-Kari , S 2021 , ' Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat : pääomat, strategiat ja koulutuksellisen arvon muotoutuminen ' , Sosiologia , Vuosikerta. 58 , Nro 2 , Sivut 103-118 .

Title: Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat : pääomat, strategiat ja koulutuksellisen arvon muotoutuminen
Author: Tolonen, Tarja; Aapola-Kari, Sinikka
Contributor organization: Tiedekunnan yhteiset (Valtiotieteellinen tiedekunta)
Sosiologia
Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
Kaupunkitutkimusinstituutti (Urbaria)
Sosiaalitieteiden laitos
Date: 2021-06-01
Language: fin
Number of pages: 16
Belongs to series: Sosiologia
ISSN: 0038-1640
URI: http://hdl.handle.net/10138/336528
Abstract: Nuorten koulutusvalintoja lähestytään julkisessa keskustelussa usein uusliberalistisesti eli yksilöllisinä prosesseina, vailla rakenteellista näkökulmaa. Nuoret tekevät kuitenkin koulutusvalintansa erilaisiin kulttuurisiin ja sosiaalisiin pääomiin tukeutuen tietyissä paikallisissa konteksteissa. Nuoret ”kirjataan” yhteiskuntaan ja sen kerrostumiin koulutusvalintojen kautta. Nuorten kouluarvosanat materialisoituvat valintatilanteissa mahdollisuuksina erilaisiin koulutustulevaisuuksiin ja valintakehyksiin, joiden kautta heitä arvotetaan yhteiskunnallisesti. Siten nuoret valitsevat tietyn koulutuspaikan ja sen myötä yhteiskunnallisesti määritellyn arvoaseman, josta he valintaprosessin kuluessa tulevat itsekin tietoisiksi. Analysoimme artikkelissamme 66 eri puolilla Suomea asuvan peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen nuoren haastattelupuhetta koulutusvalinnoista. Löysimme nuorten kuvauksista kuusi valintakehystä, jotka liittyivät joko varmasti lukioon tai ammattioppilaitokseen suuntautuviin valintoihin tai epävarmempiin, vaihtoehtoisiin kehyksiin. Tunnistimme nuorten puheesta erilaisia valintastrategioita. Määrätietoisuuden, jatkuvuuden ja viivytyksen strategiat liittyivät nuorten kulttuurisesti ja sosiaalisesti korkeisiin pääomiin, kun taas välttelyn, maksimoinnin ja ”oville koputtelun” strategiat liittyivät haavoittuvammassa asemassa olevien nuorten tarinoihin. Nuorten koulutusvalinnat eivät kiinnity pelkästään yhteiskuntaluokkaan sekä perheen resursseihin ja pääomiin vaan myös paikallisuuden, sukupuolen ja rodullistamisen ulottuvuuksiin.
Subject: 5141 Sosiologia
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tolonen_ja_Aapo ... oittajan_versio_TT_SAK.pdf 787.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record