Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat : pääomat, strategiat ja koulutuksellisen arvon muotoutuminen

Show simple item record

dc.contributor.author Tolonen, Tarja
dc.contributor.author Aapola-Kari, Sinikka
dc.date.accessioned 2021-11-19T06:27:04Z
dc.date.available 2021-11-19T06:27:04Z
dc.date.issued 2021-06-01
dc.identifier.citation Tolonen , T & Aapola-Kari , S 2021 , ' Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat : pääomat, strategiat ja koulutuksellisen arvon muotoutuminen ' , Sosiologia , Vuosikerta. 58 , Nro 2 , Sivut 103-118 .
dc.identifier.other PURE: 170355150
dc.identifier.other PURE UUID: ee428903-0093-4b6b-8fc0-cb734a1db19e
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-5077-9070/work/103471041
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/336528
dc.description.abstract Nuorten koulutusvalintoja lähestytään julkisessa keskustelussa usein uusliberalistisesti eli yksilöllisinä prosesseina, vailla rakenteellista näkökulmaa. Nuoret tekevät kuitenkin koulutusvalintansa erilaisiin kulttuurisiin ja sosiaalisiin pääomiin tukeutuen tietyissä paikallisissa konteksteissa. Nuoret ”kirjataan” yhteiskuntaan ja sen kerrostumiin koulutusvalintojen kautta. Nuorten kouluarvosanat materialisoituvat valintatilanteissa mahdollisuuksina erilaisiin koulutustulevaisuuksiin ja valintakehyksiin, joiden kautta heitä arvotetaan yhteiskunnallisesti. Siten nuoret valitsevat tietyn koulutuspaikan ja sen myötä yhteiskunnallisesti määritellyn arvoaseman, josta he valintaprosessin kuluessa tulevat itsekin tietoisiksi. Analysoimme artikkelissamme 66 eri puolilla Suomea asuvan peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen nuoren haastattelupuhetta koulutusvalinnoista. Löysimme nuorten kuvauksista kuusi valintakehystä, jotka liittyivät joko varmasti lukioon tai ammattioppilaitokseen suuntautuviin valintoihin tai epävarmempiin, vaihtoehtoisiin kehyksiin. Tunnistimme nuorten puheesta erilaisia valintastrategioita. Määrätietoisuuden, jatkuvuuden ja viivytyksen strategiat liittyivät nuorten kulttuurisesti ja sosiaalisesti korkeisiin pääomiin, kun taas välttelyn, maksimoinnin ja ”oville koputtelun” strategiat liittyivät haavoittuvammassa asemassa olevien nuorten tarinoihin. Nuorten koulutusvalinnat eivät kiinnity pelkästään yhteiskuntaluokkaan sekä perheen resursseihin ja pääomiin vaan myös paikallisuuden, sukupuolen ja rodullistamisen ulottuvuuksiin. fi
dc.format.extent 16
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Sosiologia
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 5141 Sosiologia
dc.title Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat : pääomat, strategiat ja koulutuksellisen arvon muotoutuminen fi
dc.type Artikkeli
dc.contributor.organization Tiedekunnan yhteiset (Valtiotieteellinen tiedekunta)
dc.contributor.organization Sosiologia
dc.contributor.organization Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
dc.contributor.organization Kaupunkitutkimusinstituutti (Urbaria)
dc.contributor.organization Sosiaalitieteiden laitos
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.issn 0038-1640
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tolonen_ja_Aapo ... oittajan_versio_TT_SAK.pdf 787.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record