Viljaseula

Show simple item record

dc.contributor.author Ruokavirasto, kasvianalytiikka, vilja ja puu
dc.date.accessioned 2021-11-19T10:54:44Z
dc.date.available 2021-11-19T10:54:44Z
dc.date.issued 2020-04
dc.identifier.isbn 978-952-358-013-8
dc.identifier.issn 2669-8307
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/336544
dc.description.abstract Viljaseula-julkaisuun on koottu kotimaisen viljasadon käyttölaadun ja turvallisuuden keskeiset tiedot, jotka perustuvat Ruokaviraston Kasvianalytiikan laboratorion tekemään seurantaan. Julkaisussa on tietoa yli kymmenen viimeisen vuoden viljasadosta. Tietoa esitetään lyhyissä viljalajikohtaisissa teksteissä sekä taulukoilla, graafeilla ja kartoilla. Vuodelta 2019 esitetään alueelliset ja lajikekohtaiset tiedot. Lajiketieto perustuu tilatason näytteisiin, joten tulokset edustavat käytännön viljelyksiä eri puolilla maata. Julkaisussa esitetään viljelijöiden satoarviot kaikilta viljalajeilta. Viljasadon laatu- ja turvallisuusseurantaa on tehty vuodesta 1966 lähtien. Aineisto koostuu viljelijöiden lähettämistä viljanäytteistä, näytteiden taustatiedoista ja Ruokaviraston analyysituloksista. Seuranta antaa luotettavan kuvan kotimaisen viljasadon laadusta. Näytteet edustavat sekä viljamarkkinoilla myytävää viljaa, että tiloille jäävää viljaa. Pitkäaikaisen seurannan etuna on hyvä vertailtavuus vuosien välillä ja hyvä osaaminen seurannan järjestämisessä. Ajankohtaisia viljan laatutuloksia on julkaistu Ruokavirasto.fi Avoin tieto -sivustolla. Se tuo ajantasaista tutkimustietoa kaikkien käyttöön nopeasti ja havainnollisesti. Viljelijät ovat saaneet lähettämiensä näytteiden tutkimustulokset käyttöönsä heti näytteiden valmistuttua. Viljaseula-julkaisu kokoaa laatutiedon yhteen paikkaan. Oma viljantuotanto on välttämätön osa huoltovarmuuttamme. Koska kahta samanlaista kasvukautta ei ole, on tärkeää tuottaa elintarvikeketjulle luotettavaa ja ajantasaista tietoa viljasadon laadusta, määrästä ja turvallisuudesta. Öljy- ja proteiinikasvien viljelyn ja käytön lisäämisen tueksi tarvitaan tietoa härkäpavun ja öljykasvien sadosta. Vuodesta 2018 lähtien laatuseurantaan on pyydetty näytteiksi myös härkäpapua, rypsiä ja rapsia. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ruokavirasto fi
dc.relation.ispartofseries Ruokaviraston julkaisuja 1/2020 fi
dc.rights CC BY-ND fi
dc.subject viljan laatu fi
dc.title Viljaseula fi
dc.title.alternative Kotimaisen viljasadon laatuseuranta 2019 fi
dc.type Tutkimusraportti fi
dc.subject.ysa vilja fi
dc.subject.ysa laatu fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ruokaviraston_julkaisuja_1_2020_Viljaseula.pdf 1.867Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record