Termien selittäminen tietokirjoissa

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7738-4
Title: Termien selittäminen tietokirjoissa
Author: Satokangas, Henri
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Language Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i språkforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-12-17
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7738-4
http://hdl.handle.net/10138/336573
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Explanation of terms in nonfiction The thesis examines the explanation of terms in nonfiction, that is, how the meaning of field-specific expressions is constructed with an orientation towards a non-specialist audience. The thesis consists of four sub-studies, and the data comprises mainly popularizations by academic scholars but also includes school textbooks. The sub-studies view the explanation of terms from four different perspectives: 1) the structure of explanation sequences, 2) narratives as tools for illustration, 3) multimodal explanation sequences and 4) social and historical contextualization. The data is approached within the framework of dialogistically oriented discourse analysis and by means of qualitative text analysis. In the first three sub-studies, the organization of term explanations is analyzed with the concept of discourse patterns. Based on the analysis, discourse patterns are categorized into three types according to the strategy of unfolding explanation. In elaboration patterns the writer proceeds from the term to the explanation; in naming patterns the direction is from the description of the term’s referent to the term itself; and in classifying patterns the writer represents a taxonomy as the frame in which terms are introduced. The second sub-study examines how narratives are utilized as means of illustration and how they function as parts of broader term-explanation patterns. The third sub-study analyzes multimodal discourse patterns as the co-ordination of image and written language. In the fourth sub-study, the discursive construction of the socio-historical context for terms is examined from the perspective of critical language awareness. Categories of context construction uncovered in the analysis include, firstly, connecting the term to an individual person or a named community: naming a person, positioning the term inside a discipline, delineating a group of people defined by a specific viewpoint, stance or opinion, or linking the term to a colloquial label. Secondly, the term can be anchored in time and space through demarcating a geographical or cultural context or describing a temporal trajectory for the term and its development. The term’s social context can, however, also be dismissed altogether. On the other hand, a social context can be implicitly visible in the text, via, among other linguistic resources, passive verb forms. The specialization of semiotic resources in the explanation of terms becomes evident. Story genres and naturally oriented image types, for example, have specialized to perform an illustrative and exemplifying function, whereas description and explanation genres as well as scientifically and technologically oriented image types function as resources for constructing conceptual knowledge as parts of term-explanation patterns. The thesis exhibits a discourse analytic approach to examining and theorizing the use of terminology. A text analysis of terms makes visible the strategies with which the meanings of terms are constructed in nonfiction texts and thus produces linguistic insight about the popularized representation of specialized knowledge.Väitöskirjassa tarkastellaan termien selittämistä tietokirjoissa eli sitä, kuinka tieteenalojen erikoistuneita ilmauksia esitellään ja avataan suurelle yleisölle suunnatuissa teoksissa. Aineistona on tutkijoiden kirjoittamia tiedettä yleistajuistavia tietokirjoja sekä peruskoulun oppikirjoja. Väitöskirjan osatutkimukset keskittyvät termien selittämiseen eri näkökulmista, jotka ovat 1) termiä selittävien tekstijaksojen rakenne, 2) kertomukset termien havainnollistajina, 3) kuvan ja sanan yhteispeli termien havainnollistamisessa ja 4) termien sosiaalinen ja historiallinen kehystäminen. Termien selittämistä lähestytään tekstiin kirjoittuvan kirjoittajarooliin toimintana, joka suuntautuu suurta yleisöä edustavaan lukijaan ja tekee kielellisiä ja kuvallisia valintoja tällaista lukijaa silmällä pitäen. Selittämisen strategioita jäsennetään toimintokuvion käsitteen avulla. Toimintokuviot jaetaan analyysin pohjalta kolmeen perustyyppiin sen perusteella, miten selittäminen etenee. Tarkentamiskuvioissa kirjoittaja etenee termistä selitykseen eli määrittelee tai esittelee ensin termin ja ryhtyy sen jälkeen tarkentamaan kuvaa sen merkityksestä. Nimeämiskuvioissa puolestaan suunta on selityksestä termiin: ensin kirjoittaja rajaa jonkin kokonaisuuden ja antaa sitten termin ikään kuin nimilapuksi sille. Jaottelukuvioissa kirjoittaja esittelee ensin jonkin käsitejärjestelmän ja siirtyy sitten yksittäisten termien käsittelyyn. Näiden strategioiden osina käytetään tietokirjoissa myös havainnollistavia kertomuksia ja kuvia. Kertomus voi edeltää termin esittelyä ja toimia näin lukijan mielenkiinnon herättäjänä ja johdatuksena aiheeseen. Toisaalta kertomus voi seurata termin esittelyä havainnollistavana esimerkkinä. Kuvat saavat vastaavasti monenlaisia tehtäviä sen mukaan, ovatko ne luonteeltaan käsitteellistä tietoa esittävää infografiikkaa vai esittävätkö ne jonkin tietyn tilanteen tai tapahtuman. Selittämisen strategioiden rakenteen lisäksi tutkimus selvittää, millainen kehys termille rakennetaan. Käy ilmi, että termejä kontekstoidaan muun muassa esittelemällä niiden historiallista taustaa sekä kytköksiä henkilöihin ja tieteenaloihin. Termien tekstianalyyttinen tarkastelu avaa niitä strategioita, joilla termien merkitykset rakentuvat tietokirjatekstiin, ja tuottaa siten lingvististä tietoa tieteellisen tiedon yleistajuisesta esittämisestä.
Subject: suomen kieli
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
satokangas_henri_väitöskirja_2021.pdf 850.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record