Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/336581

Citation

Mannola , M , Aavajoki , S , Koramo , M , Lamuela Orta , C & Päivänen , J 2021 , Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 2021:53 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki .

Title: Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet
Alternative title: Potential and challenges in promoting walking and cycling.
Author: Mannola, Max; Aavajoki, Saara; Koramo, Marika; Lamuela Orta, Carlos; Päivänen, Jani
Contributor organization: Yhteiskuntapolitiikka
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Date: 2021-09-16
Language: fin
Number of pages: 177
Belongs to series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISBN: 978-952-383-398-2
ISSN: 2342-6799
URI: http://hdl.handle.net/10138/336581
Abstract: Valtakunnallisiin liikennepoliittisiin tavoitteisiin sisältyy kävelyn ja pyöräilyn yhteenlasketun osuuden nostaminen 30 prosentilla (matkoista) sekä liikenteen kokonaispäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksen päätavoitteena oli kartoittaa tietoa, jolla voidaan nopeuttaa näiden tavoitteiden toteutumista. Työssä etsittiin ja arvioitiin vaikuttavimpia keinoja edistää kävelyä ja pyöräliikennettä. Päämenetelminä olivat kansainvälinen kirjallisuuskatsaus ja asiantuntijahaastattelut. Tutkimuksen johtopäätöksinä suositellaan seuraavia: Kävelyn ja pyöräilyn korostaminen ensisijaisina liikkumisvaihtoehtoina etenkin tiiviillä kaupunkiseuduilla, taloudellisen ohjauksen ja kannustimien lisääminen, poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen ja vastuiden selkiyttäminen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvien ristiriitojen hyväksyminen ja ratkaiseminen, kävelyn ja pyöräilyn edistämistavoitteiden selkiyttäminen ja kävelyn ja pyöräilyn määrien seurannan kehittäminen, digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen, kävely- ja pyöräilyinfrastruktuurin ripeämpi täydentäminen sekä olosuhteiden ympärivuotisen kunnossapidon tehostaminen. Julkaisu on läpikäynyt ulkopuolisen tieteellisen arvioinnin.
Subject: 5171 Valtio-oppi
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VNTEAS_2021_53.pdf 1.852Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record