Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/336581

Citation

Mannola , M , Aavajoki , S , Koramo , M , Lamuela Orta , C & Päivänen , J 2021 , Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 2021:53 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki .

Titel: Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet
Sekundär titel: Potential and challenges in promoting walking and cycling.
Författare: Mannola, Max; Aavajoki, Saara; Koramo, Marika; Lamuela Orta, Carlos; Päivänen, Jani
Upphovmannens organisation: Yhteiskuntapolitiikka
Utgivare: Valtioneuvoston kanslia
Datum: 2021-09-16
Språk: fin
Sidantal: 177
Tillhör serie: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISBN: 978-952-383-398-2
ISSN: 2342-6799
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/336581
Abstrakt: Valtakunnallisiin liikennepoliittisiin tavoitteisiin sisältyy kävelyn ja pyöräilyn yhteenlasketun osuuden nostaminen 30 prosentilla (matkoista) sekä liikenteen kokonaispäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksen päätavoitteena oli kartoittaa tietoa, jolla voidaan nopeuttaa näiden tavoitteiden toteutumista. Työssä etsittiin ja arvioitiin vaikuttavimpia keinoja edistää kävelyä ja pyöräliikennettä. Päämenetelminä olivat kansainvälinen kirjallisuuskatsaus ja asiantuntijahaastattelut. Tutkimuksen johtopäätöksinä suositellaan seuraavia: Kävelyn ja pyöräilyn korostaminen ensisijaisina liikkumisvaihtoehtoina etenkin tiiviillä kaupunkiseuduilla, taloudellisen ohjauksen ja kannustimien lisääminen, poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen ja vastuiden selkiyttäminen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvien ristiriitojen hyväksyminen ja ratkaiseminen, kävelyn ja pyöräilyn edistämistavoitteiden selkiyttäminen ja kävelyn ja pyöräilyn määrien seurannan kehittäminen, digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen, kävely- ja pyöräilyinfrastruktuurin ripeämpi täydentäminen sekä olosuhteiden ympärivuotisen kunnossapidon tehostaminen. Julkaisu on läpikäynyt ulkopuolisen tieteellisen arvioinnin.
Subject: 5171 Valtio-oppi
Licens: unspecified
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
VNTEAS_2021_53.pdf 1.852Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post