Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet

Show simple item record

dc.contributor.author Mannola, Max
dc.contributor.author Aavajoki, Saara
dc.contributor.author Koramo, Marika
dc.contributor.author Lamuela Orta, Carlos
dc.contributor.author Päivänen, Jani
dc.date.accessioned 2021-11-22T08:07:01Z
dc.date.available 2021-11-22T08:07:01Z
dc.date.issued 2021-09-16
dc.identifier.citation Mannola , M , Aavajoki , S , Koramo , M , Lamuela Orta , C & Päivänen , J 2021 , Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 2021:53 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki .
dc.identifier.other PURE: 170324413
dc.identifier.other PURE UUID: 07059832-c65b-461e-a8b4-2e30016144a2
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-6464-3414/work/103596382
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/336581
dc.description.abstract Valtakunnallisiin liikennepoliittisiin tavoitteisiin sisältyy kävelyn ja pyöräilyn yhteenlasketun osuuden nostaminen 30 prosentilla (matkoista) sekä liikenteen kokonaispäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksen päätavoitteena oli kartoittaa tietoa, jolla voidaan nopeuttaa näiden tavoitteiden toteutumista. Työssä etsittiin ja arvioitiin vaikuttavimpia keinoja edistää kävelyä ja pyöräliikennettä. Päämenetelminä olivat kansainvälinen kirjallisuuskatsaus ja asiantuntijahaastattelut. Tutkimuksen johtopäätöksinä suositellaan seuraavia: Kävelyn ja pyöräilyn korostaminen ensisijaisina liikkumisvaihtoehtoina etenkin tiiviillä kaupunkiseuduilla, taloudellisen ohjauksen ja kannustimien lisääminen, poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen ja vastuiden selkiyttäminen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvien ristiriitojen hyväksyminen ja ratkaiseminen, kävelyn ja pyöräilyn edistämistavoitteiden selkiyttäminen ja kävelyn ja pyöräilyn määrien seurannan kehittäminen, digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen, kävely- ja pyöräilyinfrastruktuurin ripeämpi täydentäminen sekä olosuhteiden ympärivuotisen kunnossapidon tehostaminen. Julkaisu on läpikäynyt ulkopuolisen tieteellisen arvioinnin. fi
dc.format.extent 177
dc.language.iso fin
dc.publisher Valtioneuvoston kanslia
dc.relation.ispartofseries Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
dc.relation.isversionof 978-952-383-398-2
dc.rights unspecified
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 5171 Valtio-oppi
dc.title Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet fi
dc.title.alternative Potential and challenges in promoting walking and cycling. en
dc.type Tutkimusraportti
dc.contributor.organization Yhteiskuntapolitiikka
dc.relation.issn 2342-6799
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.url http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-398-2

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VNTEAS_2021_53.pdf 1.852Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record