Kansalaisten mielipiteet ja osallistumishalukkuus paremman vedenlaadun hyväksi Virojoen vesistön alueella

Show simple item record

dc.contributor.author Väisänen, Sari
dc.contributor.author Lehtoranta, Virpi
dc.contributor.author Vesikko, Ljudmila
dc.date.accessioned 2021-11-22T11:03:24Z
dc.date.available 2021-11-22T11:03:24Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/336587
dc.description.abstract Tämä tutkimus on toteutettu osana kansainvälistä ”Vedet ja ihmiset kohtaavat - opi, toimi ja vaikuta” SEVIRA-hanketta (2018–22), jonka tavoitteena on edistää Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä Suomenlahden alueella. Rahoitus on saatu Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineestä (ENI CBC). SEVIRA-hankkeen toteuttavat Suomen ympäristökeskus SYKE, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Venäjän Tiedeakatemian Limnologinen Instituutti, kansalaisjärjestö Ecocentrum ja LuoteisVenäjän Hydrometeorologinen Monitorointikeskus. Hanke tähtää monin keinoin Suomenlahden tilan parantamiseen ja se kohdentuu kolmen Suomen ja Venäjän välisen raja-alueen jokiin. Hankkeen laajana tavoitteena on alan parhaiden asiantuntijoiden toimesta lisätä ihmisten tietoisuutta sekä kehittää veden virtaaman ja veden laadun seurantaa uusien laitteiden, mallintamisen, koulutuksen ja kansalaisseurannan parantamisen kautta Virojoen, Rakkolanjoen ja Sestrajoen alueella. SEVIRA-hankkeen tärkeänä tavoitteena on osallistaa kansalaisia alueensa vesien tilan parantamiseen. Suomessa toteutettiin taloudellisen arvottamisen menetelmin kaksi laajaa asukaskyselyä vuodenvaihteessa 2020–21 ja alkuvuonna 2021 Virojoen ja Rakkolanjoen vesistön alueilla. SEVIRA-hanke toi ajankohtaista tietoa alueen asukkaiden mielipiteistä ja osallistumishalukkuudesta alueen suunnittelijoille ja päättäjille, sillä samanaikaisesti kyselytutkimuksen ollessa käynnissä vesienhoidon suunnitelmat olivat alueella virallisesti esillä ja kommentoitavana. Arvottamistutkimusten tuloksia esiteltiin alueen vesienhoidon yhteistyöryhmässä toukokuun lopussa 2021. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Suomen ympäristökeskus, SEVIRA-hanke fi
dc.subject vesipolitiikan puitedirektiivi
dc.subject SEVIRA-hanke
dc.title Kansalaisten mielipiteet ja osallistumishalukkuus paremman vedenlaadun hyväksi Virojoen vesistön alueella fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus
dc.subject.yso joet
dc.subject.yso vesistöt
dc.subject.yso rajavesistöt
dc.subject.yso valuma-alueet
dc.subject.yso vesienhoito
dc.subject.yso asukkaat
dc.subject.yso kansalaiset
dc.subject.yso osallistuminen
dc.subject.yso mielipiteet
dc.subject.yso vedenlaatu
dc.subject.yso vedenkäyttö
dc.subject.yso maksuhalukkuus
dc.subject.yso kyselytutkimus
dc.subject.yso Virojoki

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Virojoen kansalaiskyselyn tulosraportti.pdf 12.16Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record