Kansalaisten mielipiteet ja osallistumishalukkuus paremman vedenlaadun hyväksi Rakkolanjoen vesistöalueella

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/336588

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rakkolanjoen kansalaiskyselyn tulosraportti.pdf 1.813Mb PDF View/Open
Title: Kansalaisten mielipiteet ja osallistumishalukkuus paremman vedenlaadun hyväksi Rakkolanjoen vesistöalueella
Author: Väisänen, Sari; Lehtoranta, Virpi; Vesikko, Ljudmila
Publisher: Suomen ympäristökeskus, SEVIRA-hanke
Date: 2021
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/336588
Abstract: Tämä tutkimus on toteutettu osana kansainvälistä ”Vedet ja ihmiset kohtaavat - opi, toimi ja vaikuta ”SEVIRA-hanketta (2018–2022), jonka tavoitteena on edistää Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä Suomenlahden alueella. Rahoitus on saatu Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineestä (ENI CBC). SEVIRA-hankkeen toteuttavat Suomen ympäristökeskus SYKE, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Venäjän Tiedeakatemian Limnologinen Instituutti, kansalaisjärjestö Ecocentrum ja Luoteis Venäjän Hydrometeorologinen Monitorointikeskus. Hanke tähtää monin keinoin Suomenlahden tilan parantamiseen ja se kohdentuu kolmen Suomen ja Venäjän välisen raja-alueen jokiin. Hankkeen laajana tavoitteena on alan parhaiden asiantuntijoiden toimesta lisätä ihmisten tietoisuutta sekä kehittää veden virtaaman ja veden laadun seurantaa uusien laitteiden, mallintamisen, koulutuksen ja kansalaisseurannan parantamisen kautta Virojoen, Rakkolanjoen ja Sestrajoen alueella. SEVIRA-hankkeen tärkeänä tavoitteena on osallistaa kansalaisia alueensa vesien tilan parantamiseen. Suomessa toteutettiin taloudellisen arvottamisen menetelmin kaksi laajaa asukaskyselyä; vuodenvaihteessa 2020–2021 Virojoen ja alkuvuonna 2021 Rakkolanjoen vesistön alueilla. SEVIRA-hanke toi ajankohtaista tietoa alueen asukkaiden mielipiteistä ja osallistumishalukkuudesta alueen suunnittelijoille ja päättäjille, sillä samanaikaisesti kyselytutkimuksen ollessa käynnissä vesienhoitosuunnitelmat olivat alueella virallisesti esillä ja kommentoitavana. Asukaskyselyiden tuloksia esiteltiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokouksessa 31.5.2021. Tässä raportissa kuvataan Rakkolanjoen vesistön alueelle tehdyn tutkimuksen tulokset. Virojoen vesistöalueella toteutettu tutkimus tuloksineen on esitetty omassa raportissaan (ks. Väisänen ym. 2021).
Subject: Rakkolanjoki
SEVIRA-hanke
Subject (yso): joet
vesistöt
rajavesistöt
valuma-alueet
vesienhoito
asukkaat
kansalaiset
osallistuminen
mielipiteet
vedenlaatu
vedenkäyttö
maksuhalukkuus
kyselytutkimus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record