Postinvandringslitteratur i Norden : Den litterära gestaltningen av icke-vita födda och uppvuxna i Norden

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7715-5
Title: Postinvandringslitteratur i Norden : Den litterära gestaltningen av icke-vita födda och uppvuxna i Norden
Alternative title: Postmigration literature in the Nordics : The literary representation of non-whites born and raised in the Nordic countries
Author: Jagne-Soreau, Maïmouna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finskugriska och nordiska avdelningen
Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället
Nordiska studier, Paris-Sorbonne universitet
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-12-11
Language: swe
Belongs to series: Nordica Helsingiensia - URN:ISSN:2737-2960
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7715-5
http://hdl.handle.net/10138/336622
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: In this thesis, we analyse the representation of racialized second-generation migrants, mixed-race persons and transnational adoptees in contemporary Nordic literature. The work is an article-based dissertation including a theoretical contextualization. The first article “Half-Norwegian, Real Foreigner” (2017) is an analysis of Maria Navarro Skaranger’s novel Alle utlendinger har lukka gardiner (2015) from a postnational perspective. The second article “Yahya Hassan, a modern Cervantes” (2018) brings us to Denmark, and is a reading of Yahya Hassan’s eponymous debut poetry collection (2013), and proposes an alternative reading of the work in the picaresque tradition. The third article “Adrian Perera and the art of wog poems” (2018) is an analysis of Perera’s poetry suite White Monkey (2017), which opens up discussions on whiteness, non-whiteness, racism and racialization in today’s Finland. The fourth article “To wake up as suedi” (2019) is a literary reading of Erik Lundin’s first EP “Suedi” (2015) and focuses on the theme of betweenship in a Swedish context. Finally, the fifth article “I don’t write about me, I write about you” (2021) presents four major iterating motifs in a dozen works and sheds light on the aspect of postmigration literature being a trans-Nordic phenomenon in contemporary Nordic literature. Our results include reflections around the themes of identity, generation conflict, racism and hegemonic whiteness, the effect of authenticity and the game with the expected reader(s). Based on these findings we propose the acknowledgement of a new literary phenomenon that we call postmigration literature.I min doktorsavhandling om Postinvandringslitteratur analyserar jag verk av bland annat Maria Navarro Skaranger (Norge), Yahya Hassan (Danmark), Erik Lundin (Sverige), och Adrian Perera (Finland). Denna nya generation av författare betraktas fortfarande problematisk att analysera och definiera, delvis på grund av det subtila sättet författarna spelar med performativitet och metafiktion. Å ena sidan ser dessa författare ut att använda sig av sitt etniska kapital (Magnus Nilsson 2010) och skriver om den mångkulturella Norden, men paradoxalt nog tar de också avstånd från begreppet ”invandrarlitteratur” och förhåller sig öppet ironiskt till denna olösliga ställning. Medan den senaste forskningen har velat analysera denna litteratur med postkoloniala teorier - alternativt fokuserat på mång- och transkulturalism - utvecklar jag min forskning med teoretisk bakgrund i ras- och vithet studier (Ahmed 2007), och hävdar att denna litteratur handlar om en postinvandringsgeneration som uttrycker bland annat problematiken av mellanförskap (Arbouz 2012): ett specifikt tillstånd gemensam till icke-vita andragenerations invandrare, blandade och transnationella adopterade i Norden. Ytterligare inkluderar mina resultat reflektioner kring teman identitet, generationskonflikter, rasism och hegemonisk vithet, effekten av autenticiteten och spelet med den implicita läsaren. Baserat på dessa fynd definierar jag ett nytt litterärt fenomen som jag kallar postinvandringslitteratur.
Subject: nordisk litteratur
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
jagne-soreau_maimouna_avhandlingen_2021.pdf 54.93Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record