La présentation de l’utilisation du passé composé et de l’imparfait dans les manuels scolaires J’aime et Escalier

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111234072
Titel: La présentation de l’utilisation du passé composé et de l’imparfait dans les manuels scolaires J’aime et Escalier
Författare: Makkonen, Aino-Helena
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021
Språk: fre
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111234072
http://hdl.handle.net/10138/336634
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Kielten maisteriohjelma
Master's Programme in Languages
Magisterprogrammet i språk
Studieinriktning: Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri
French Language and French Culture
Franska språket och franskspråkig kultur
Abstrakt: Tavoitteet ja teoriatausta. Tutkielman päätarkoituksena on selvittää ja kuvata ranskan kielen imperfektin ja passé composén käytön opettamista kahdessa suomalaisessa ranskan oppikirjasarjassa. Lisäksi tutkitaan, miten passé simple -aikamuoto otetaan huomioon opetuksessa. Tutkimuksessa selvitetään, miten aikamuotojen käyttöerot selitetään kirjoissa, ja miten nämä selitykset näkyvät kirjojen harjoituksissa. Tutkimuksen teoriatausta koostuu kielitieteelliseen aspektiin, ranskan kielen aikamuotoihin, suomen kielen aspekti-ilmaisuun ja kieliopin opettamiseen liittyvästä kirjallisuudesta. Aineisto ja menetelmät. Tutkimuksen aineistona toimii Escalier- ja J’aime -oppikirjasarjoista valikoitu aineisto. Aineisto on poimittu neljästä oppikirjasta (J’aime 2 & 3 ja Escalier 2 & 3). Menetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi. Aineisto on järjestetty aineistosta löytyvien sisältöjen mukaan kategorioihin teoriaohjaavasti, eli teoriakehys on vaikuttanut siihen, minkälaisiin sisältöihin on kiinnitetty huomiota. Järjestelty aineisto on analysoitu tulkitsemalla sisältöä teoriakehykseen verraten. Tulokset ja johtopäätökset. Oppikirjoissa käsitellään imperfektin ja passé composén käyttöä aspektin ilmaisun näkökulmasta. Kielioppiselityksissä käytetään jokapäiväistä kieltä ja vältellään kielitieteellistä termistöä. Aikamuotojen käyttöerojen kielioppiselityksissä korostuu ajatus imperfektistä olotilojen tai tapahtumien taustojen kuvaajana ja passé composésta yksittäisten tapahtumien kuvaajana, mutta muitakin selityksiä tarjotaan. Kielioppiselitysten mukaisia käyttötapoja harjoitellaan kirjojen tehtävissä. Käyttöeroja kuvataan enimmäkseen yksittäisten lauseiden tasolla, mutta jonkin verran harjoitellaan myös aikamuotojen käyttöä kerronnassa. Kirjoissa hyödynnetään myös eri kielten välistä vertailua aspektierojen opettamisessa, mutta tehtävien osalta vertailu jää vähäiseksi.
Subject: ranskan opetus
imperfekti
passé composé
aspekti
kielioppi
menneen ajan aikamuodot


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Makkonen_Aino-Helena_tutkielma_2021.pdf 2.168Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post