Demokratian käsite peruskoulun oppikirjoissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/336640

Citation

Satokangas , H 2021 , ' Demokratian käsite peruskoulun oppikirjoissa ' , Kasvatus & Aika , Vuosikerta. 15 , Nro 3-4 , Sivut 192-209 . https://doi.org/10.33350/ka.109716

Title: Demokratian käsite peruskoulun oppikirjoissa
Author: Satokangas, Henri
Contributor organization: Kielten osasto
Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
Date: 2021-11
Language: fin
Number of pages: 18
Belongs to series: Kasvatus & Aika
ISSN: 1797-2299
DOI: https://doi.org/10.33350/ka.109716
URI: http://hdl.handle.net/10138/336640
Abstract: Artikkelissa tarkastellaan demokratian käsitteen rakentumista oppikirjateksteihin. Aineistona on peruskoulun oppikirjoja eri oppiaineista. Demokratian käsitteen, sen merkitysten ja kontekstien rakentumista tekstiin tarkastellaan diskurssianalyyttisesti kysymällä, millaisena demokratian käsite esitellään ja millaisiin käsitteellisiin kehyksiin se kytketään. Analyysi osoittaa, että demokratia määritellään ensisijaisesti kansanvaltaiseksi valtiomuodoksi, mutta siihen liitetään elimellisinä aineksina demokraattisen kansalaisuuden, dialogin ja sananvapauden kaltaisia ihanteita. Demokratia ankkuroidaan yhtäältä Suomeen ja toisaalta antiikin Kreikkaan, ja sen merkitystä hahmotellaan usein suhteessa diktatuureihin ja epädemokraattisiin maihin. Analyysi osoittaa, että demokratia esitetään enimmäkseen joko päällä tai pois olevana tilana sekä staattisena käsitteenä. Havaintojen pohjalta pohditaan, millainen olisi käsitteen problematisoiva, jatkumomallinen tai utooppinen esitystapa ja missä määrin esitystavat ohjaavat poliittisen mielikuvituksen käyttöön ja demokraattiseen kansalaisuuteen.
Subject: 516 Kasvatustieteet
5171 Valtio-oppi
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
109716_Artikkelin_teksti_214011_1_10_20211122.pdf 292.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record