Demokratian käsite peruskoulun oppikirjoissa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/336640

Citation

Satokangas , H 2021 , ' Demokratian käsite peruskoulun oppikirjoissa ' , Kasvatus & Aika , Vuosikerta. 15 , Nro 3-4 , Sivut 192-209 . https://doi.org/10.33350/ka.109716

Titel: Demokratian käsite peruskoulun oppikirjoissa
Författare: Satokangas, Henri
Upphovmannens organisation: Kielten osasto
Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
Datum: 2021-11
Språk: fin
Sidantal: 18
Tillhör serie: Kasvatus & Aika
ISSN: 1797-2299
DOI: https://doi.org/10.33350/ka.109716
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/336640
Abstrakt: Artikkelissa tarkastellaan demokratian käsitteen rakentumista oppikirjateksteihin. Aineistona on peruskoulun oppikirjoja eri oppiaineista. Demokratian käsitteen, sen merkitysten ja kontekstien rakentumista tekstiin tarkastellaan diskurssianalyyttisesti kysymällä, millaisena demokratian käsite esitellään ja millaisiin käsitteellisiin kehyksiin se kytketään. Analyysi osoittaa, että demokratia määritellään ensisijaisesti kansanvaltaiseksi valtiomuodoksi, mutta siihen liitetään elimellisinä aineksina demokraattisen kansalaisuuden, dialogin ja sananvapauden kaltaisia ihanteita. Demokratia ankkuroidaan yhtäältä Suomeen ja toisaalta antiikin Kreikkaan, ja sen merkitystä hahmotellaan usein suhteessa diktatuureihin ja epädemokraattisiin maihin. Analyysi osoittaa, että demokratia esitetään enimmäkseen joko päällä tai pois olevana tilana sekä staattisena käsitteenä. Havaintojen pohjalta pohditaan, millainen olisi käsitteen problematisoiva, jatkumomallinen tai utooppinen esitystapa ja missä määrin esitystavat ohjaavat poliittisen mielikuvituksen käyttöön ja demokraattiseen kansalaisuuteen.
Subject: 516 Kasvatustieteet
5171 Valtio-oppi
Referentgranskad: Ja
Licens: unspecified
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
109716_Artikkelin_teksti_214011_1_10_20211122.pdf 292.8Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post