Demokratian käsite peruskoulun oppikirjoissa

Show simple item record

dc.contributor.author Satokangas, Henri
dc.date.accessioned 2021-11-23T14:36:02Z
dc.date.available 2021-11-23T14:36:02Z
dc.date.issued 2021-11
dc.identifier.citation Satokangas , H 2021 , ' Demokratian käsite peruskoulun oppikirjoissa ' , Kasvatus & Aika , Vuosikerta. 15 , Nro 3-4 , Sivut 192-209 . https://doi.org/10.33350/ka.109716
dc.identifier.other PURE: 170552512
dc.identifier.other PURE UUID: 126a734a-d591-45c2-9f51-f3a6b373e552
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/336640
dc.description.abstract Artikkelissa tarkastellaan demokratian käsitteen rakentumista oppikirjateksteihin. Aineistona on peruskoulun oppikirjoja eri oppiaineista. Demokratian käsitteen, sen merkitysten ja kontekstien rakentumista tekstiin tarkastellaan diskurssianalyyttisesti kysymällä, millaisena demokratian käsite esitellään ja millaisiin käsitteellisiin kehyksiin se kytketään. Analyysi osoittaa, että demokratia määritellään ensisijaisesti kansanvaltaiseksi valtiomuodoksi, mutta siihen liitetään elimellisinä aineksina demokraattisen kansalaisuuden, dialogin ja sananvapauden kaltaisia ihanteita. Demokratia ankkuroidaan yhtäältä Suomeen ja toisaalta antiikin Kreikkaan, ja sen merkitystä hahmotellaan usein suhteessa diktatuureihin ja epädemokraattisiin maihin. Analyysi osoittaa, että demokratia esitetään enimmäkseen joko päällä tai pois olevana tilana sekä staattisena käsitteenä. Havaintojen pohjalta pohditaan, millainen olisi käsitteen problematisoiva, jatkumomallinen tai utooppinen esitystapa ja missä määrin esitystavat ohjaavat poliittisen mielikuvituksen käyttöön ja demokraattiseen kansalaisuuteen. fi
dc.format.extent 18
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Kasvatus & Aika
dc.rights unspecified
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 516 Kasvatustieteet
dc.subject 5171 Valtio-oppi
dc.title Demokratian käsite peruskoulun oppikirjoissa fi
dc.type Artikkeli
dc.contributor.organization Kielten osasto
dc.contributor.organization Kasvatustieteiden osasto
dc.contributor.organization Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.doi https://doi.org/10.33350/ka.109716
dc.relation.issn 1797-2299
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
109716_Artikkelin_teksti_214011_1_10_20211122.pdf 292.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record