Kolmiulotteisena kerrottu opettajuus : Vapaan sivistystyön ranskan kielen opettajien tilanteisia tarinoita omasta urapolustaan, opettajuudestaan ja oppikirjan valinnastaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205305652
Title: Kolmiulotteisena kerrottu opettajuus : Vapaan sivistystyön ranskan kielen opettajien tilanteisia tarinoita omasta urapolustaan, opettajuudestaan ja oppikirjan valinnastaan
Author: Alanko, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205305652
http://hdl.handle.net/10138/33723
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: In this study liberal adult education teachers tell about themselves as teachers. Full-time teachers from metropolitan area make up the majority of my research subjects. Liberal adult education is the institutional context of teachers' work and their work environment. Context gives general guidelines for teachers work. My research presents teachership as a three-dimensional phenomenon, which consists of career path, teachership and textbook selection. Dimensional model of understanding teachers and teachership functions as the main structuring principle throughout this report. Out of three dimensions, textbook selection is least researched. Still, it is a very important part of teachers' work. I see textbook selection as a vital part of pedagogic planning and curriculum. In my study, I have a narrative approach on teachers' world. As a research material collection method I have used episodic interview. I have analyzed my research material using narrative research method. I have chosen narrative analysis to construct narratives from semantic and episodic knowledge. My results consist of situational and thematic narratives that intent to describe three-dimensional teachership and type narratives that describe two different teacher ideal types.Tutkimuksessani vapaan sivistystyön työväen- ja kansanopistoissa työskentelevät ranskan kielen opettajat kertovat itsestään opettajina. Tutkimani opettajat ovat pääosin päätoimisia opettajia lähinnä pääkaupunkiseudun alueelta. Vapaa sivistystyö on tutkimuksessani yleisen tason koulutuksellinen konteksti ja opettaja-ammattilaisten työskentely-ympäristö, jolla on merkityksensä opettajien toiminnan yleisen tason suuntaviivojen antajana. Tutkimuksessani esitän opettajuuden kolmidimensionaalisena ilmiönä, josta olen opettajien opettajuuden lisäksi nostanut esiin heidän urapolkunsa ja oppikirjan valintansa dimensiot. Opettajien tarkastelun dimensionaalinen lähestymistapa toimii työn keskeisenä jäsentävänä ajattelutapana läpi tutkimusraporttini. Kolmesta tutkimastani dimensiosta oppikirjan valintaa on aiemmin tutkittu hyvin vähän, vaikka se on olennainen osa opettajan työskentelyä. Työssäni näen oppikirjan valinnan tärkeänä osana opetuksen suunnittelua. Tutkimukseni metodinen lähestymistapa on narratiivinen. Aineistonkeruumenetelmänä olen käyttänyt episodista teemahaastattelua ja aineiston analyysin työkaluna narratiivista analyysiä. Aineistoni konstruoin narratiivisen, kertomuksia aineistostani luovan analyysin avulla situationaalisiksi kertomuksiksi sekä aineistosta rakentamani teemarakenteen mukaisiksi kertomuksiksi. Lopuksi luon kertomusten pohjalta tyyppikertomuksia, joissa kaksi opettajatyyppiä muotoutuvat kahden ideaalityypin kuviksi.
Subject: teachership
textbook
career path
liberal adult education
opettajuus
oppikirja
urapolku
vapaa sivistystyö
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kolmiulo.pdf 1.456Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record