Finnish Degenerate Streamers as Representatives of Online Antihero Culture

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202112144228
Title: Finnish Degenerate Streamers as Representatives of Online Antihero Culture
Alternative title: Suomalaiset rappiotubettajat online-antisankarikulttuurin edustajina
Author: Ciesla, Robert
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202112144228
http://hdl.handle.net/10138/337480
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma
Master's Programme in Intercultural Encounters
Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan
Specialisation: Humanistinen opintosuunta
Humanities Track
Humanistiska studieinriktningen
Abstract: Streaming, jota kutsutaan myös tubettamiseksi, viittaa reaaliaikaiseen videosisällön jakamiseen Internetissä. Tämä toiminta kattaa lukuisia alalajeja, kuten videopelit ja irl (“in real life” eli arkielämän videointi). Striimaajat saavat usein yleisöltään rahalahjoituksia ponnisteluistaan. Ns. rappiotubetus on streamingin uusi alalaji, joka koostuu usein julkisesta itsetuhoisesta käyttäytymisestä kuten päihteiden käytöstä. Tämäntyyppisen streaming-materiaalin tuottajien voidaan väittää edustavan antisankaruuden piirteitä. Antisankarin käsite on esiintynyt kirjallisuudessa antiikin ajoista lähtien. Tämä on kaunokirjallisuudessa keskeinen hahmo, jolla ei usein ole moraalista lujuutta ja joka käyttää arveluttavia käyttäytymismalleja saavuttaakseen tavoitteensa. Tieteellisessä kirjallisuudessa käytetään dark triad -käsitettä kuvaamaan yksilöitä, joilla on psykopaattisia, opportunistisia, ja narsistisia piirteitä. Tämä pro gradu kehystää suomalaisten rappiotubettajien julkiset persoonat antisankareiksi dark triad -persoonallisuuden piirteillä. Myös heidän julkinen viestintänsä käsitellään tässä kontekstissa. Aihetta lähestytään sekä kvalitatiivisella data-analyysillä yhteensä 24 tunnin rappiotubetus-suoratoistosta että hahmotypologioilla. Aineisto koostuu viiden yksittäisen striimaajan luomasta materiaalista. Tämän materiaalin pääteemat tunnistetaan ja luokitellaan edelleen osa-aiheiksi. Tutkimuksen analyysiosiossa käsitellään rappiotubettajien elämänhistoriaa ja toiminnan mahdollisia perimmäisiä syitä; huono taloudellinen asema ja mielenterveyden ongelmat tunnistettiin vaikuttaviksi tekijöiksi. Tämä pro gradu -tutkielma sisältää kuvauksia mahdollisesti järkyttävistä tapahtumista.Streaming, also referred to as vlogging, is the act of providing real-time video content over the internet. This activity encompasses numerous sub-genres such as video gaming and irl (”in real life”). Degenerate streaming is a new sub-genre often consisting of belligerent public behavior and drug abuse. Streamers sometimes receive monetary donations for their efforts from their audience. The actors taking part in this variety of streaming can be said to embody features of an antihero, a concept appearing in literature since antiquity. An antihero is a central character in a work of fiction who often lacks moral fortitude, resorting to dubious behavioral patterns in order to reach their goals. A dark triad personality is used in scientific literature to describe individuals with a history of psychopathic, opportunistic (i.e. Machiavellian), and narcissistic characteristics. This study frames the public personas of Finnish degenerate streamers as antiheroes in the context of the dark triad personality; their public communications are also analyzed within this framework. The topic is approached using a qualitative data-analysis of a total of 24 hours of degenerate streaming as well as with character typologies. The data-set consists of material created by five individual streamers. The main themes found in this material are identified and further categorized into sub-themes. In the analysis section of this study the life histories and potential root causes of degenerate streamers are discussed; a poor economical standing and mental health issues were identified as contributing factors. Some correlations with Finnish public political discourse are also suggested. This thesis contains descriptions of potentially upsetting events, such as domestic violence.
Subject: antihero
dark triad personality
life history theory
social exclusion
video streaming
vlogging
poverty
critical cultural studies
youtube
Subject (yso): antisankarit
syrjäytyminen
köyhyys
YouTube
vloggaus
dark triad
suoratoisto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ciesla_Robert_thesis_2021.pdf 1.463Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record