The views of Finnish parents and teachers on digital communication in the home-school partnership

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7832-9
Title: The views of Finnish parents and teachers on digital communication in the home-school partnership
Author: Kuusimäki, Anne-Mari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022-02-05
Language: eng
Belongs to series: Kasvatustieteellisiä tutkimuksia - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7832-9
http://hdl.handle.net/10138/337995
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Modern technology provides efficient digital platforms to parent-teacher communication. However, little is known about how digital communication (DC) serves the partnership, the delivery of feedback and the passing on of clear information. In this dissertation, Joyce Epstein’s theory of “Overlapping Spheres of Influence” is adopted to examine Finnish parents and teachers views on DC in both urban and rural areas. Study I focused on the application of a new 14-item Digital Communication Scale (DCS) to elicit the views of parents and teachers on how DC serves partnership, feedback and the clarity of messaging. According to the results, the DCS showed a clear three-factor structure. Parents (N=1,123) and teachers (N=118) were satisfied with DC parent-teacher partnership and the exchanging of information. However, the parents believed that they received less encouraging feedback about their children and the teachers experienced communication as more unclear than the parents did. Rural parents and teachers were more positive than their urban peers on how DC fostered their collaboration. Study II investigated the views and expectations of parents (N=400) and teachers (N=80) on the content of DC, and how feedback on pupils should be expressed. The results for teacher well-being were reflected upon. Study indicated that it is important to deliver information about study-related matters and behavioral issues digitally to support the learning of pupils. Teachers should think carefully about the digital feedback they deliver, because parents do not wish to be told about minor or infrequent misbehavior in their children. If a child exhibits frequent behavioral problems or is facing sensitive issues, both parents and teachers prefer to communicate by phone or face-to-face. The findings confirmed that parents and teachers wanted more encouraging feedback on pupils. In sum, respectful DC includes elements of (1) clarity and readability, (2) informativity, frequency and effectivity and (3) quality. Study III examined the predictors of parental (N=1117) contentment with the amount of encouraging digital feedback. According to the results, the pupil´s grade level predicted the strongest parental contentment with encouraging feedback. Second, the parents of pupils in lower-secondary school were more content with the amount of encouraging digital feedback than their peers with children in primary school. Furthermore, a neutral or a positive parental attitude to digital communication predicted higher levels of contentment with the amount of encouraging feedback than experienced by parents with a negative attitude. Third, highly educated parents were less content with the amount of encouraging digital feedback than their less-highly educated counterparts.Nykytekniikka on mahdollistanut digitaalisten alustojen tehokkaan käytön vanhempien ja opettajien yhteydenpidossa. Tutkittua tietoa tarvitaan miten digitaalinen viestintä voi vahvistaa kasvatuskumppanuutta. Digitaalista viestintää on myös kehitettävä palvelemaan opettajan työn arkea. Tässä väitöstutkimuksessa hyödynnettiin Joyce Epsteinin kasvatuskumppanuuden mallia, jonka mukaan vanhempien ja opettajien aktiivinen vuorovaikutus vahvistaa oppilaiden oppimista ja hyvinvointia. Tulokset perustuvat vanhempien (N = 1123) ja opettajien (N = 118) kyselylomakeaineistoon. Tutkimuksen mukaan tutkimusta varten kehitetty kyselylomake (Digital Communication Scale, DCS) soveltui selvittämään vanhempien ja opettajien mielipiteitä digitaalisen viestinnän toimivuudesta. Analyysit osoittivat digitaalisen viestinnän toimivan hyvin kasvatuskumppanuuden vahvistajana vanhempien ja opettajien mielestä. Informatiivisissa asioissa digitaalinen viestintä toimi myös hyvin. Vanhemmat kokivat kuitenkin saavansa vähemmän kannustavaa palautetta lapsistaan kuin opettajat vastasivat antavansa. Vastaavasti opettajat kokivat vanhempia enemmän epäselvää viestintää. Maaseutualueella asuvat vanhemmat ja opettajat olivat tyytyväisempiä digitaaliseen viestinnän toimivuuteen. Tutkimuksen toinen osa selvitti vanhempien (N = 400) ja opettajien (N = 80) toiveita digitaalisen viestinnän sisällöstä. Tuloksia pohdittiin opettajan hyvinvoinnin näkökulmasta. Vanhemmat kokivat vähäpätöisempien käyttäytymiseen liittyvien asioiden informoinnin turhana. Vanhemmat ja opettajat toivoivat viestintää puhelimitse tai tapaamista kasvokkain, mikäli oppilaalla oli suurempia käytöspulmia tai jos aiheet olivat herkkäluontoisia. Tulokset vahvistivat, että vanhemmat toivovat lisää kannustavaa palautetta lapsistaan. Tulosten mukaan laadukas kodin ja koulun välinen digitaalinen viestintä on (1) selkeää ja luettavaa, (2) informatiivista, säännöllistä ja tehokasta sekä (3) monipuolista laadultaan. Tutkimuksessa selvitettiin myös tekijöitä, jotka ennustavat vanhempien (N = 1117) tyytyväisyyttä kannustavan palautteen määrään. Kaikkein tyytyväisimpiä kannustavan palautteen määrään olivat yläkoululaisten oppilaiden vanhemmat, alakoululaisten vanhempiin verrattuna. Seuraavaksi vaikuttavin tekijä oli vanhempien neutraali tai myönteinen suhtautuminen digitaaliseen viestintään. Vanhempien negatiivinen suhtautuminen viestinnän sisältöön ennusti myös tyytymättömyyttä kannustavan palautteen määrään. Kriittisemmin kannustavan palautteen määrään suhtautuivat pidemmälle koulutetut vanhemmat verrattuna vähemmän koulutettuihin vanhempiin.
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kuusimäki_anne-mari_dissertation_2022.pdf 482.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record