The concept of “for consideration” in article 2 of the VAT Directive

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7779-7
Title: The concept of “for consideration” in article 2 of the VAT Directive
Author: Salo, Mirja
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Law
Doctoral Programme in Law
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
Doktorandprogrammet i juridik
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022-02-04
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7779-7
http://hdl.handle.net/10138/338038
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The expression "for consideration" in article 2 of the VAT Directive is one of the key factors determining the scope of the tax. To ensure a proper understanding of the EU directive-based VAT system, it is important to identify how the expression "for consideration" in article 2 of the VAT Directive contributes to its context, that is to the EU VAT system. However, in this respect the essential question is whether the expression "for consideration" in article 2 of the VAT Directive has certain meaning, which is itself exhaustive. Indeed, identifying the core purpose of it is fundamentally important to EU VAT. This is because a better understanding on the EU VAT system presupposes that the meaning and the purpose of the concept “"for consideration" in article 2 of the VAT Directive” is as clear and unequivocal as possible. The objective of this research project was to analyse the core meaning and the purpose of the concept of "for consideration" in article 2 of the VAT Directive” as determined in the case law of the Court of Justice of the European Union. With regard to that, the main hypothesis in this study was that the scope of the concept “for consideration” is possible to understood by analysing it in its context but still distinctively, that is by approaching it as a concept. The study is conducted in essence by analysing the Court's interpretations with regard to the concept "for consideration" in article 2 of the VAT Directive. Additionally, the study follows partly a legal linguistic method. This method is used to notice the occurrences of terms in VAT Directive. This is done by using the French version of the VAT Directive. As regards to the approach of this study, the French version provides precise information on the location of relevant terms in the VAT Directive. The research outcome is that the concept of ”for consideration” in article 2 of the VAT Directive can be approached by observing its own role to play in the field of VAT. Moreover, the analysis in the study reveals that Court’s interpretation on the concept of ”for consideration” in article 2 of the VAT Directive creates landmarks. Those landmarks reduce certain unpredictability connected to the criterion of the direct link, the criterion the Court of Justice of the European Union uses for purposes of interpretation of the concept of ”for consideration” in article 2 of the VAT Directive.Arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan vastikkeellisuusvaatimus on keskeinen veron soveltamisalan määrittävä tekijä. Onkin tärkeää tunnistaa, kuinka tämä edellytys vastikkeellisuudesta vaikuttaa EU direktiiviin perustuvaan alv-järjestelmään. Olennainen kysymys on, onko arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan vastikkeellisuusvaatimuksella merkitys, joka on itsessään tyhjentävä. Sen tarkoituksen tunnistaminen on tärkeää EU:n arvonlisäveron kannalta. EU:n arvonlisäverojärjestelmän ymmärtäminen edellyttää, että arvonlisäverodirektiivin 2 artiklaan sisältyvän vastikkeellisuuden merkitys ja tarkoitus on mahdollisimman selkeä ja yksiselitteinen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan edellyttämän vastikkeellisuuden ydinmerkitystä ja tarkoitusta Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisena. Tutkimuksessa tarkastellaan vaatimusta vastikkeellisuudesta sen asiayhteydessä, mutta kuitenkin erillisenä eli lähestymällä sitä käsitteenä. Tutkimuksessa tarkastellaan tuomioistuimen tulkintoja arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan edellyttämästä vastikkeellisuudesta. Tutkimuksessa noudatetaan osittain oikeuslingvististä menetelmää direktiivin ranskankielistä versiota käyttäen. Tällä menetelmällä havainnoidaan termien esiintyminen direktiivissä. Termien tarkat sijainnit ovat todettavissa alv-direktiivin ranskankielisestä versiosta. Tutkimustuloksena on, että arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan vastikkeellisuusvaatimusta voidaan lähestyä toteamalla sille arvonlisäverotuksessa kuuluva rooli. Tutkimus osoittaa, että tuomioistuimen tulkinta arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan vastikkeellisuusvaatimuksesta luo maamerkkejä. Ne vähentävät tiettyä ennakoimattomuutta, joka Euroopan unionin tuomioistuimen vastikkeellisuusvaatimusta koskevaan suoran yhteyden tulkintakriteeriin on liitetty.
Subject: law
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
salo_mirja_dissertation_2022.pdf 2.101Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record