Perhe- ja yksilötekijöiden yhteys itsenäisesti asuvien nuorten taloudelliseen eriarvoisuuteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/338122

Citation

Ranta , M & Raijas , A 2020 , ' Perhe- ja yksilötekijöiden yhteys itsenäisesti asuvien nuorten taloudelliseen eriarvoisuuteen ' , Nuorisotutkimus , Vuosikerta. 38 , Nro 4 , Sivut 37-51 .

Title: Perhe- ja yksilötekijöiden yhteys itsenäisesti asuvien nuorten taloudelliseen eriarvoisuuteen
Author: Ranta, Mette; Raijas, Anu
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Research Group for Educational Psychology
Date: 2020
Language: fin
Number of pages: 16
Belongs to series: Nuorisotutkimus
ISSN: 0780-0886
URI: http://hdl.handle.net/10138/338122
Abstract: Suomessa nuoret itsenäistyvät eli muuttavat pois lapsuudenkodistaan kansainvälisesti tarkasteltuna varhain. Perhetausta ja nuorten nykyinen taloudellinen tilanne määrittelevät nuorten mahdollisuuksia selviytyä taloudellisesti itsenäisessä elämässään. Tarkastelemme itsenäisesti asuvien nuorten taloudellista tilannetta ja tarkemmin heidän kokemustaan tulojen riittävyydestä ja sitä selittäviä perhe- ja yksilötason tekijöitä, jotka eriarvoistavat nuoria taloudellisessa pärjäämisessä. Artikkelissa hyödynnetään vuoden 2015 Nuorisobarometrin aineistoa. Tutkimuksen kohteena ovat 18–29-vuotiaat itsenäisesti asuvat nuoret (N = 1 229). Kokemusta tulojen riittävyydestä analysoidaan nuorten lapsuudenkodin olosuhteilla ja yksilötason tekijöillä ristiintaulukoiden ja regressioanalyysilla. Tulojen riittävyys koettiin paremmaksi, jos nuori kävi palkkatyössä ja oli parisuhteessa. Iän myötä kokemus tulojen riittävyydestä heikkenee. Myös vanhempien taloudellinen tuki heikensi kokemusta tulojen riittävyydestä. Tämä saattaa kertoa siitä, että vanhemmilta saadaan tukea, jos tulojen riittävyys koetaan heikoksi. Lapsuudenkodin talousongelmat näyttäisivät heijastuvan nuoren talouteen kielteisesti. Nuoren subjektiivinen näkemys taloudellisesta tilanteestaan on tärkeä nuorten elämäntilanteiden vaihdellessa. Työllistyessään nuori kokee olevansa taloudellisesti itsenäinen. Tulojen riittävyyden heikentyminen vanhempien tuen myötä korostaa taloudellisen itsenäistymisen tärkeyttä nuorten keskuudessa.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion
Funder: Suomen Akatemia Projektilaskutus
Grant number: 327242


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nuorisotutkimus ... nta_raijas_hyv._ilmkom.pdf 338.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record