Venäjän kielioppi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/338261
Title: Venäjän kielioppi
Author: Kirvesmäki, Arja; Viimaranta, Hannes; Ekman, Julia
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
Number of pages: 322
ISBN: 978-951-51-5044-8
DOI: https://doi.org/10.31885/9789515150448
URI: http://hdl.handle.net/10138/338261
Abstract: Tämä kielioppi on suunnattu venäjän kielen yliopisto-opiskelijoille ja muille edistyneille aikuisopiskelijoille. Lisäksi se soveltuu apuvälineeksi opettajille, kääntäjille ja muille venäjän kielen käyttäjille. Vaikka kielioppi on laadittu yliopisto-opiskelijoiden tarpeita ajatellen, siitä on hyötyä myös niille, jotka vasta opettelevat venäjän alkeita. Kielioppi soveltuu paitsi lähiopetukseen myös etä- ja itseopiskeluun. Mukana on runsaasti sääntöjä havainnollistavia esimerkkilauseita, joissa käytetään venäjän nykysanastoa ja jotka pyrkivät edustamaan tavallista käyttökieltä. Esimerkit on suomennettu ja niihin on merkitty sanapainot. Jokaisen luvun loppuun on koottu joukko kertauskysymyksiä opiskelun tueksi: ne eivät kata luvussa esitettyjä asioita systemaattisesti tai tyhjentävästi, mutta niiden avulla opiskelija voi testata osaamistaan pistokokeen tavoin. Jotta myöhempi perehtyminen venäjänkielisiin kielioppeihin ja kielitieteelliseen tutkimukseen helpottuisi, kaikki keskeiset termit on annettu suomen lisäksi myös venäjäksi. Kieliopin ilmiöitä kuvataan pääasiassa venäjän kielestä lähtien, mutta paikka paikoin mukana on kontrastiivinen eli venäjän ja suomen rakenteita vertaileva näkökulma.
Description: Korjattu versio ladattu Heldaan 28.2.2022
Subject (yso): venäjän kieli
kielioppi
kielioppikirjat
oppimateriaali
Rights: CC BY-NC-ND 4.0
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Venäjän kielioppi_2022.pdf 2.989Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

CC BY-NC-ND 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND 4.0