Kirjallisuustutkimus perunateollisuuden sivuvirtojen lannoitekäytön vaikutuksesta kasvinterveyteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/338397
Title: Kirjallisuustutkimus perunateollisuuden sivuvirtojen lannoitekäytön vaikutuksesta kasvinterveyteen
Author: Lehtonen, Mikko; Tuomola, Juha; Latvala, Satu; Hannukkala, Asko; Hokka, Marjo; Alainen, Tarja; Tegel, Jukka; Virtanen, Atro; Maunuksela, Liisa
Publisher: Ruokavirasto
Date: 2021-12
Language: fi
Belongs to series: Ruokaviraston tutkimuksia 3/2021
ISBN: 978-952-358-031-2
ISSN: 2490-1180
URI: http://hdl.handle.net/10138/338397
Abstract: Perunan käsittelyprosesseissa päätuotteen ohessa syntyvät jakeet eli sivuvirrat muodostavat merkittävän osan elintarvikkeena ja teollisuuden raaka-aineena käytettävän perunan kokonaismäärästä. Sivuvirtojen hyödyntäminen, esimerkiksi lannoitteena, on tärkeää ympäristön, ravinteiden kierron ja tuottavuuden kannalta. Lannoitekäyttöön saattaa kuitenkin sisältyä riski kasvintuhoojien leviämisestä lannoitteiden mukana. Kasvinterveyslainsäädäntö ja EU:n teollisuusjärjestöjen sisämaakaupan vaatimukset rajoittavat kasvintuhoojien esiintymistä raaka-aineessa, ja tuhoojien leviämistä lannoitevalmisteiden mukana pyritään ehkäisemään lainsäädännön asettamien käsittelyvaatimusten avulla. Lannoitelainsäädännön vaatimusten mukaiset käsittelyt tehoavat suurimpaan osaan mutteivät kaikkiin perunan, kasvinosien ja maan välityksellä leviäviin kasvintuhoojiin. Lisäksi tutkimattomia kasvintuhoojia on suuri joukko. Sivuvirtojen lannoitekäytön kasvinterveysriskien arviointia vaikeuttavat tietopuutteet kasvintuhoojien esiintymisestä raaka-aineessa, haitallisesta määrästä ja joidenkin kasvintuhoojien osalta eliminointiin tarvittavasta käsittelystä. Jatkossa sivuvirtojen lannoitekäytön hyötyhaittasuhdetta yhteiskunnalle, ympäristölle ja viljelijöille pitäisi selvittää tarkemmin.
Subject: Kierrätyslannoite
kasvintuhooja
hygienisointi
Rights: CC BY-ND 4.0


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ruokaviraston_tutkimuksia_3_2021.pdf 891.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record