Nasal vowels in the Cyrillo-Methodian language and in dialects of Southeast Macedonia

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/33852

Citation

Lindstedt , J 1988 , ' Nasal vowels in the Cyrillo-Methodian language and in dialects of Southeast Macedonia ' , Studia Slavica Finlandensia , no. 5 , pp. 69-86 .

Titel: Nasal vowels in the Cyrillo-Methodian language and in dialects of Southeast Macedonia
Författare: Lindstedt, Jouko
Upphovmannens organisation: Department of Modern Languages 2010-2017
Datum: 1988
Språk: eng
Sidantal: 18
Tillhör serie: Studia Slavica Finlandensia
ISSN: 0781-3333
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/33852
Subject: 612 Languages and Literature
Old Church Slavonic
Macedonian
Cyril
Methodius
Common Slavonic
Common Slavic
Proto-Slavonic
Proto-Slavic
nasal vowel
Referentgranskad: Ja
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: acceptedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Lindstedt_1988_Nasal.pdf 1.817Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post