Multiplanarity - a model for dependency structures in treebanks

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/33872

Citation

Yli-Jyrä , A M 2003 , Multiplanarity - a model for dependency structures in treebanks . in J Nivre & E Hinrichs (eds) , TLT 2003, Proceedings of the Second Workshop on Treebanks and Linguistic Theories . Växjö University Press , Växjö, Sweden , pp. 189-200 , The Second Workshop on Treebanks and Linguistic Theories , Växjö , Sweden , 14/11/2003 .

Title: Multiplanarity - a model for dependency structures in treebanks
Author: Yli-Jyrä, Anssi Mikael
Editor: Nivre, J.; Hinrichs, E.
Contributor: University of Helsinki, Department of Modern Languages 2010-2017
Publisher: Växjö University Press
Date: 2003
Language: eng
Number of pages: 12
Belongs to series: TLT 2003, Proceedings of the Second Workshop on Treebanks and Linguistic Theories
URI: http://hdl.handle.net/10138/33872
Abstract: Eri kielille tehtyjen puupankkien määrä kasvaa tasaista vauhtia. Huomattava osa viimeaikaisista puupankeista käyttää annotaatiokäytäntöä joka perustuu dependenssisyntaksiin. Esitämme tässä paperissa mallin lingvistisesti adekvaattien dependenssirakenteiden luokille. Malli on testattu Danish Dependency Treebankin avulla. jne...
Subject: 612 Languages and Literature
dependenssikielioppi
kielioppi
projektiivisuus
epäprojektiivisuus
ristikkäisriippuvuudet
puupankki
beroende grammatik
grammatik
projectivitet
trädbank
dependency grammar
projectivity
nonprojectivty
cross-serial dependencies
treebank
113 Computer and information sciences
miedosti kontestisensitiiviset kielioppi
oikealle lineaarinen indeksoitu kielioppi
planaarisuus
graafien dekompositio
pinoautomaatit
milt sammanhangsberoende grammatiker
höger-linjärä grammatikor
planhetsmätare
pushdown automat
mildly context sensitive grammars
right-linear indexed grammar
planarity
graph decomposition
pushdown automata
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YliJyra_2003_mulamodfor_sli.pdf 175.8Kb PDF View/Open
multiplanarity_with_errata.pdf 102.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record