Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat Suomessa vuosina 2017–2019

Show simple item record

dc.contributor.author Pihlajasaari, Annika
dc.contributor.author Leinonen, Elina
dc.contributor.author Markkula, Annukka
dc.contributor.author Miettinen, Ilkka (THL)
dc.contributor.author Rimhanen-Finne, Ruska (THL)
dc.contributor.author Summa, Maija
dc.contributor.author Zacheus, Outi (THL)
dc.date.accessioned 2022-01-18T06:24:52Z
dc.date.available 2022-01-18T06:24:52Z
dc.date.issued 2021-12
dc.identifier.isbn 978-952-358-030-5
dc.identifier.issn 2669-8307
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/338722
dc.description.abstract Vuosina 2017–2019 Ruokaviraston ylläpitämään elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden rekisteriin luokiteltiin tehtyjen epidemiaselvitysten perusteella yhteensä 169 elintarvike- tai talousvesivälitteistä epidemiaa, joista 96 % oli elintarvikevälitteisiä. Talousvesivälitteisiä epidemioita raportoitiin samana ajanjaksona 7. Elintarvikkeiden välityksellä ilmoitettiin sairastuneen yhteensä 2 900 henkilöä ja talousveden välityksellä 567 henkilöä. Kuten aikaisemminkin 2000-luvulla, norovirus oli vuosina 2017–2019 yleisin raportoitu elintarvikevälitteisten epidemioiden aiheuttaja. Norovirus aiheutti 57 (35 %) elintarvikevälitteistä epidemiaa. Suurimmat elintarvikevälitteiset epidemiat aiheutti norovirus hoitolaitosruokailun välityksellä vuonna 2018 (292 ja 110 sairastunutta). Yleisimmät raportoidut välittäjäelintarvikkeet olivat kala ja kalavalmisteet sisältäen äyriäiset ja simpukat. Ne aiheuttivat 14 (9 %) epidemiaa. Toiseksi yleisin välittäjä oli liha ja lihavalmisteet sekä kasvikset ja niistä valmistetut tuotteet (kumpikin 12 epidemiaa; 7 %). Yli 70 %:ssa epidemioista välittäjäelintarvike jäi tuntemattomaksi tai välittäjäksi epäiltiin useita ruokia. Saastuneen raaka-aineen käytöllä oli selvä yhteys 33 (20 %) epidemian syntyyn. Raportoiduista epidemioista 22 %:n taustalla oli lämpötilaan ja säilytysaikaan liittyviä puutteita ja virheitä. Infektoituneen keittiötyöntekijän osallistuminen ruoanvalmistukseen ja puutteellinen käsihygienia oli syynä 19 %:iin elintarvikevälitteisistä epidemioista ja näissä melkein kaikissa tapauksissa aiheuttajana oli norovirus. Elintarvikevälitteisten epidemioiden tapahtumapaikaksi raportoitiin useimmiten ravintola, kahvila tai hotelli (90 kpl; 56 %) ja toiseksi yleisimmin koti (12 kpl; 7 %). Norovirukset aiheuttivat suurimman osan (3 kpl) tunnistetuista talousvesiepidemioista. Yhdessä epidemiassa epäiltiin sapovirusta aiheuttajaksi. Suurin talousvesivälitteinen epidemia havaittiin Nousiaisissa vuonna 2018. Sairastuneita raportoitiin 463. Taudinaiheuttajiksi epäiltiin mm. sapoviruksia. Vuosien 2017–2019 aikana taudinaiheuttaja jäi tuntemattomaksi 67 (41 %) elintarvikevälitteisessä ja kolmessa talousvesiepidemiassa. Uimavesivälitteisten epidemioiden raportointi alkoi vuonna 2012. Suomessa raportoitiin vuosina 2017– 2019 neljä uimavesivälitteistä epidemiaa, joissa sairastui noin 200 henkilöä. Kolme epidemioista aiheutui noroviruksen ja yksi kampylobakteerin saastuttamasta uimavedestä tai uimarantaympäristöstä. Ulostevahingon saastuttamalla allasvedellä oli mahdollinen yhteys kylpyläympäristön epidemiaan. Jätevedellä saastunut luonnonvesi aiheutti yhden epidemian. Kahdessa uimarantaympäristöön liittyneessä epidemiassa uimaveden saastumisen syytä ei saatu selville. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ruokavirasto fi
dc.relation.ispartofseries Ruokaviraston julkaisuja 7/2021 fi
dc.rights CC BY-ND 4.0
dc.subject elintarvikevälitteinen epidemia fi
dc.subject talousvesivälitteinen epidemia fi
dc.subject uimavesivälitteinen epidemia fi
dc.subject ruokamyrkytys fi
dc.subject elintarvikevalvonta fi
dc.subject EHEC fi
dc.subject kampylobakteeri fi
dc.subject norovirus fi
dc.subject sapovirus fi
dc.subject kryptosporidi fi
dc.subject histamiini fi
dc.subject natriumnitraatti fi
dc.subject näytön vahvuus fi
dc.subject infektoitunut työntekijä fi
dc.subject käsittelyvirhe fi
dc.subject infektio fi
dc.subject jätevesi fi
dc.title Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat Suomessa vuosina 2017–2019 fi
dc.type Tutkimusraportti fi
dc.subject.ysa epidemiat fi
dc.subject.ysa ruokamyrkytys fi
dc.subject.ysa elintarvikevalvonta fi
dc.subject.ysa jätevesi fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ruokaviraston_julkaisuja_7_2021_301221.pdf 1.483Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record