”Tänään biologian tunnilla tehtiin jotain todella mielenkiintoista.” : Tehtävänannon ja mallitekstin vaikutus suomi toisena kielenä -oppilaiden tiedonalakohtaiseen kirjoittamiseen perusopetuksen loppuvaiheessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202201261108
Title: ”Tänään biologian tunnilla tehtiin jotain todella mielenkiintoista.” : Tehtävänannon ja mallitekstin vaikutus suomi toisena kielenä -oppilaiden tiedonalakohtaiseen kirjoittamiseen perusopetuksen loppuvaiheessa
Author: Koivumäki, Helmi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202201261108
http://hdl.handle.net/10138/339197
Thesis level: master's thesis
Degree program: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Master's Programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures
Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
Specialisation: Suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan tehtävänannon, ja sen sisältämien materiaalien, kuten työohjeiden ja mallitekstin vaikutusta tiedonalakohtaiseen kirjoittamiseen perusopetuksen loppuvaiheessa biologian oppimäärässä. Tutkimuskysymykset käsittelevät sitä, miten malliteksti vaikuttaa tiedonalan tekstilajille tyypillisen rakenteen, ja samalla tiedonalan kielen tuottamiseen, sisäistämiseen ja hallintaan. Työn keskiössä ovat suomea toisena kielenään käyttävät oppilaat ja heidän tarpeensa. Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu yhdeksäsluokkalaisten työselostus-tekstilajia edustavista vastauksista ja opettajien tekemistä tehtävänannoista ja lisämateriaaleista. Oppilasinformantteja on 25 ja heistä hieman alle puolet on suomea toisena kielenään käyttäviä. Jokainen oppilas on kirjoittanut lukuvuoden aikana kaksi samaan tekstilajiin kuuluvaa tekstiä, mikä mahdollistaa kehityksen seuraamisen ja vertailun. Työssä hyödynnetään systeemis-funktionaalista kieliteoriaa, ja ennen kaikkea genre- ja rekisteriteorian sekä Reading to Learn -genrepedagogiikan käytänteitä. Oppilaiden tuottamia vastauksia verrataan mallitekstin vaiheisiin, ja genrepedagogiikan mukaisiin, työselostus-genren tyypillisiin vaiheisiin. Työssä osoitetaan, että mallitekstin sisällyttäminen tehtävänantoon tukee tiedonalan tekstilajitaitojen kehittymistä, sisäistämistä ja hallintaa. Malliteksti tukee tiedonalan tekstilajin ja tiedonalalle tyypillisen kielen tuottamista. Malliteksteistä tehtävänannoissa on erityistä hyötyä S2-oppilaille, joita malliteksti auttaa niin sisällöllisissä kuin rakennevalinnoissa. Tutkielma avaa keskustelua toisen kielen ja tekstilajitaitojen suhteesta, ja laajentaa toisen kielen kirjoittamisen tutkimusta yläastekontekstiin, jossa se on harvinaista. Tutkielma rohkaisee reaaliaineiden opettajia hyödyntämään Reading to Learn -genrepedagogiikan menetelmiä tai elementtejä opetuksessaan keinona eriyttää haastavaksi koettua tiedonalakohtaista kirjoittamista Jatkotutkimusta voisi laajentaa niin Reading to Learn -pedagogiikan reaaliainesovelluksiin kuin mallitekstien ja tehtävänantojen laajempaan tarkasteluun.
Subject: Suomi toisena kielenä
koulukirjoittaminen
toisella kielellä kirjoittaminen
tiedonalan kieli ja kirjoittaminen
kielitietoinen koulu
genrepedagogiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Koivumaki_Helmi_tutkielma_2021.pdf 1.096Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record