Kansallista vai paikallista? Puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/33955

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Kansallista vai paikallista? Puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta
Other contributor: Mikkola, H
Blomgren, J
Hiilamo, H
Publisher: Kela
Date: 2012
ISBN: 978-951-669-889-5 (nid.)
978-951-669-890-1 (pdf)
URI: http://hdl.handle.net/10138/33955
Abstract: Sosiaali-ja terveyspalvelut sekä kasvavat terveyteen liittyvät erot ovat yhteinen huolemme. Palvelujen rakenteesta, rahoituksesta ja sisällöstä käydään kiivasta keskustelua. Käsitykset ongelmien laajuudesta, syistä ja ratkaisuehdotuksista perustuvat usein tosiasioiden sijaan mielikuviin. Mitä mieltä kansalaiset ovat sosiaali-ja terveyspalveluista? Vaikuttaako palvelujärjestelmä väestöryhmien välisiin terveyseroihin? Tukevatko palvelut työurien pidentämistä? Kuinka rahoitusvastuun tulisi jakautua kunnallisen järjestelmän ja sairausvakuutuksen kesken? Tarvitaanko sosiaali-ja terveyspalvelujärjestelmään vuosisadan mullistus? Kansallista vai paikallista? on Kelan tutkimusosaston vastaus sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen ajankohtaisiin tietotarpeisiin. Kansalaiskeskustelun herättäjäksi ja päätöksentekijöille tarkoitettu kirja perustuu laajaan tutkimuskirjallisuuteen sekä Kelan käytössä olevien tutkimusaineistojen ja rekisterien hyödyntämiseen.
Description: 250 s.
Subject: sosiaalihuolto
terveydenhuolto
rahoitus
palvelujärjestelmät
potilaan oikeudet
sosiaaliset oikeudet
yhdenvertaisuus
terveyserot
sosioekonomiset tekijät
alueelliset erot
kuntoutus
kuntoutusetuudet
asiakaslähtöisyys
kuntoutuksen tutkimus
työterveyshuolto
työttömät
lastenhoito
sosiaalipalvelut
työvoima
sairaanhoitovakuutus
lääkehuolto
monikanavaisuus
omaishoito
sairausvakuutus
terveyspalvelut
Order price: 15,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kansallista_vai_paikallista.pdf 2.022Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record