Kansallista vai paikallista? Puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta

Show simple item record

dc.contributor.author Mikkola, H
dc.contributor.author Blomgren, J
dc.contributor.author Hiilamo, H
dc.contributor.author toim.
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2012-06-05T07:04:57Z
dc.date.available 2012-06-05T07:04:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-669-889-5 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-890-1 (pdf)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/33955
dc.description 250 s. fi
dc.description.abstract Sosiaali-ja terveyspalvelut sekä kasvavat terveyteen liittyvät erot ovat yhteinen huolemme. Palvelujen rakenteesta, rahoituksesta ja sisällöstä käydään kiivasta keskustelua. Käsitykset ongelmien laajuudesta, syistä ja ratkaisuehdotuksista perustuvat usein tosiasioiden sijaan mielikuviin. Mitä mieltä kansalaiset ovat sosiaali-ja terveyspalveluista? Vaikuttaako palvelujärjestelmä väestöryhmien välisiin terveyseroihin? Tukevatko palvelut työurien pidentämistä? Kuinka rahoitusvastuun tulisi jakautua kunnallisen järjestelmän ja sairausvakuutuksen kesken? Tarvitaanko sosiaali-ja terveyspalvelujärjestelmään vuosisadan mullistus? Kansallista vai paikallista? on Kelan tutkimusosaston vastaus sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen ajankohtaisiin tietotarpeisiin. Kansalaiskeskustelun herättäjäksi ja päätöksentekijöille tarkoitettu kirja perustuu laajaan tutkimuskirjallisuuteen sekä Kelan käytössä olevien tutkimusaineistojen ja rekisterien hyödyntämiseen. fi
dc.publisher Kela fi
dc.subject sosiaalihuolto
dc.subject terveydenhuolto
dc.subject rahoitus
dc.subject palvelujärjestelmät
dc.subject potilaan oikeudet
dc.subject sosiaaliset oikeudet
dc.subject yhdenvertaisuus
dc.subject terveyserot
dc.subject sosioekonomiset tekijät
dc.subject alueelliset erot
dc.subject kuntoutus
dc.subject kuntoutusetuudet
dc.subject asiakaslähtöisyys
dc.subject kuntoutuksen tutkimus
dc.subject työterveyshuolto
dc.subject työttömät
dc.subject lastenhoito
dc.subject sosiaalipalvelut
dc.subject työvoima
dc.subject sairaanhoitovakuutus
dc.subject lääkehuolto
dc.subject monikanavaisuus
dc.subject omaishoito
dc.subject sairausvakuutus
dc.subject terveyspalvelut
dc.title Kansallista vai paikallista? Puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta fi
dc.type Teemakirjat fi
dc.description.hinta 15,00 euroa fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kansallista_vai_paikallista.pdf 2.022Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record