Julkisia hankintoja koskevien oikeudenkäyntien tehostaminen : Selvityshenkilön raportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/340175

Citation

Halila , L 2021 , Julkisia hankintoja koskevien oikeudenkäyntien tehostaminen : Selvityshenkilön raportti . Valtiovarainministeriön julkaisuja , Nro 2021:47 , Valtiovarainministeriö , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-514-8 >

Title: Julkisia hankintoja koskevien oikeudenkäyntien tehostaminen : Selvityshenkilön raportti
Author: Halila, Leena
Contributor organization: Oikeustieteellinen tiedekunta
Publisher: Valtiovarainministeriö
Date: 2021
Language: fin
Number of pages: 139
Belongs to series: Valtiovarainministeriön julkaisuja
ISBN: 978-952-367-514-8
ISSN: 1797-9714
URI: http://hdl.handle.net/10138/340175
Abstract: Markkinaoikeuden asemaa julkisten hankintojen erityistuomioistuimena ei ole syytä muuttaa. Oikeudenkäynti markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa täyttää yleisesti oikeudenmukaiselta oikeudenkäynniltä vaadittavat joutuisuusedellytykset. Oikeudenkäyntiä voidaan tehostaa, mutta sen on tapahduttava perus- ja ihmisoikeuksien rajoissa. Määräajan asettamista tuomioistuinten toiminnalle ei puolleta. Osa hankintavalituksista voitaisiin säätää kuitenkin markkinaoikeudessa kiireellisiksi sekä vahvistaa prosessinjohdon ja sisäisen seurannan asemaa näiden tuomioistuinten toiminnassa. Hankintavalituksia koskevan erityissääntelyn lisäämisen mahdollisuutta tulisi harkita oikeudenkäynnin ulkoisen kuvan ja sisäisen kulun selkeyttämiseksi. Uusien valitusperusteiden esittämismahdollisuutta ja kuulemisvaatimuksen toteuttamista voitaisiin selkeyttää sekä selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön sähköinen oikeudenkäyntimenettely kuulemisvaatimuksen toteuttamisen yhteydessä. Oikeudenkäyntimaksun korotuksen merkityksestä oikeudenkäynnin tehostamisessa tulisi käynnistää selvityshanke. Esittelijä- ja asiantuntijajärjestelmän kehittämismahdollisuuksia voitaisiin samoin harkita. Markkinaoikeuden lainkäyttötehtävien luonteen muuttuminen olisi syytä ottaa huomioon markkinaoikeuden resursseissa. Hankintaoikaisun käyttöä hankintamenettelyn selvien virheiden korjaamisessa tulisi pyrkiä lisäämään.
Subject: 513 Oikeustiede
hallintopolitiikka
julkiset hankinnat
hankintamenettely
markkinaoikeus
valitusoikeus
Rights: cc_by_nc_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VM_2021_47.pdf 1.754Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record