Innovaatio nykykapitalismin ideologisena arvona

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/340190

Citation

Ampuja , M 2021 , ' Innovaatio nykykapitalismin ideologisena arvona ' , Tutkimus & kritiikki , Vuosikerta. 1 , Nro 1 , Sivut 13-42 . < https://journal.fi/tk/article/view/95248 >

Title: Innovaatio nykykapitalismin ideologisena arvona
Alternative title: Innovation as the ideological value in contemporary capitalism
Author: Ampuja, Marko
Contributor organization: Tiedekunnan yhteiset
Viestintä
Date: 2021-08-05
Language: fin
Number of pages: 30
Belongs to series: Tutkimus & kritiikki
ISSN: 2737-1603
URI: http://hdl.handle.net/10138/340190
Abstract: Artikkelissa tarkastellaan kriittisesti innovaatioita koskevia valtavirtanäkemyksiä nyky­kapitalismille ominaisina ajatusmuotoina. Esitys nojautuu ns. Projekt Ideologie-Theo­rien (PIT) kehittelemään ideologiateoreettiseen näkökulmaan ja käsitteistöön. Ideologia­teoreettisesta perspektiivistä innovaatiota voi luonnehtia ”ideologiseksi arvoksi”, johon eri ideologiset mahdit vetoavat pyrkiessään organisoimaan hegemoniaansa. Artikkelissa käydään aluksi läpi hallitsevia tapoja ymmärtää innovaatioita. Tarkastelen yhtäältä suo­malaisen innovaatiopolitiikan kehitystä ja toisaalta taloustieteellisesti suuntautuneen in­novaatiotutkimuksen päälinjoja. Tätä seuraa kuvaus siitä, miten teknologisen innovoin­nin asemaa kapitalismissa on lähestytty marxilaisessa tutkimusperinteessä, minkä jälkeen analysoin innovaatiopuhetta kapitalismin uusliberaalille suhdanteelle ominaisena ilmiönä. Artikkelini keskeisenä väitteenä on, että valtavirtaisella innovaatiopuheella on poliittisesti ja ideologisesti merkittävää populaaria vetovoimaa, joka perustuu sen loihtimille mieliku­ville luovuudesta, yrittäjyydestä, kilpailukyvystä ja talouskasvusta. Ne muodostavat posi­tiivisen markkinaliberaalin vastinparin uusliberalismin autoritaarisille ja kurinalaistaville piirteille. Artikkelin lopussa pohdin sitä, uhkaako uusliberalismin nykyinen ”orgaaninen kriisi” hallitsevien markkinavetoisten innovaationäkemysten asemaa sekä tarkastelen sitä, minkälaisia vaihtoehtoja niille on esitetty.
Subject: 5141 Sosiologia
innovaatio
ideologia
ideologiateoria
uusliberalismi
konjunktuuri
keynesiläisyys
kriisi
innovaatio
ideologia
ideologiateoria
keynesiläisyys
konjunktuuri
uusliberalismi
kriisi
511 Kansantaloustiede
5202 Talous- ja sosiaalihistoria
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
95248_Artikkelin_teksti_203222_1_10_20210802.pdf 210.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record