Natural Religion in Science and Theology : Philosophical and Theological Implications of Cognitive Science of Religion

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7901-2
Title: Natural Religion in Science and Theology : Philosophical and Theological Implications of Cognitive Science of Religion
Author: Launonen, Lari
Other contributor: Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Theology, systemaattisen teologian osasto
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning
Doctoral Programme in Theology and Religous Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022-04-08
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7901-2
http://hdl.handle.net/10138/340199
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Cognitive science of religion (CSR) seeks to explain the recurrent aspects of religious belief and behavior with reference to human cognitive dispositions and their evolutionary roots. The field presents challenges and opportunities for the Christian worldview. This article-based dissertation studies the implications of CSR for theology and philosophy of religion. The first article analyses the claim that religion is cognitively natural. According to this idea, our mental architecture reinforces and constrains which types of beliefs humans tend to adopt. Supernatural agents and other folk religious concepts are “catchier” than, for example, many scientific theories (e.g., quantum mechanics) or even some theological ideas (e.g., the Trinity). The second article considers the compatibility of CSR and Christian theology regarding the origins of belief in the God of monotheism. It has been suggested that God may have guided human cognitive evolution so as to give rise to a “god-faculty” that would bring about awareness of God. However, humans are more prone to believe in finite, anthropomorphic deities than in a monotheistic God. Also, our tendency to divide people into ingroups and outgroups – the root cause of much moral evil – is likewise cognitively natural. The idea that God would also have given rise to these cognitive biases is theologically problematic. A response referring to the cognitive consequences of sin, it is argued, cannot solve the problem. The third article asks whether CSR shows god belief to be irrational or epistemically unjustified. It is argued that CSR does not offer new, substantial reasons to think so. No CSR theory provides strong evidence that the belief-forming processes underpinning god belief are unreliable. Recent arguments against reliability are usually more dependent on facts about religious diversity and evolutionary epistemology, for instance, than on CSR. The fourth article brings CSR to bear on the theological debate on the nature of hell. According to the Big Gods cultural evolutionary account, the fear of divine punishment made civilization possible. By weeding out free riding, it helped maintain cooperation in big groups of people. The fear of hell, it is argued, may likewise have fostered the rapid growth of Christianity in the Roman Empire. The Big Gods account could explain why the idea of hell as eternal conscious torment eventually overshadowed “softer” views proposing temporary afterlife punishment.Kognitiivinen uskonnontutkimus (KUT) selittää jumalauskoa sekä muita uskontojen peruspiirteitä ihmismielen syvärakenteiden ja niiden evoluution avulla. Tämä artikkeliväitöskirja tarkastelee KUT:n teologista ja uskonnonfilosofista merkitystä. Ensimmäinen artikkeli analysoi KUT:n väitettä, jonka mukaan uskonto on kognitiivisesti luonnollista. Ihmismielen myötäsyntyisistä taipumuksista johtuen uskomukset esimerkiksi sieluista ja yli-inhimillisistä jumalolennoista ovat herkästi tarttuvia. Ne ovat helpompia omaksua kuin vaikkapa monet tieteelliset käsitykset (kuten kvanttifysiikka) tai teologiset ideat (kuten kolminaisuusoppi). Ajatus jumalauskon luonnollisuudesta tulee lähelle perinteistä teologista väitettä, jonka mukaan jokainen ihminen on sisimmässään tietoinen Jumalasta. Toinen artikkeli tarkasteleekin ehdotusta, jonka mukaan Jumala olisi johdattanut ihmismielen evoluutiota niin, että ihmislajille kehittyy ”jumala-aisti”. Ihmismieli on kuitenkin herkempi uskomaan ihmisenkaltaisiin, rajallisiin jumalolentoihin kuin monoteismin Jumalaan. Lisäksi toisten ihmisten jaottelu sisä- ja ulkoryhmiin – joka on moraalisen pahan juurisyy – on kognitiivisesti luonnollista. Väite, että Jumala olisi johdattanut myös näiden taipumusten evoluutiota, on teologisesti ongelmallinen. Oppi, jonka mukaan synti on turmellut ihmismielen hengelliset ja moraaliset kyvyt, ei auta ratkaisemaan ongelmaa. KUT:n mukaan uskonnollinen usko syntyy intuitiivisesti ja alitajuisesti ilman analyyttistä ajattelua. Tieteenalan on nähty tukevan väitettä jumalauskon irrationaalisuudesta. Kolmas artikkeli esittää, ettei KUT tarjoa väitteelle uusia, vahvoja perusteita. Mikään tieteenalan teorioista ei itsessään osoita, että jumalauskomusten syntyprosessi olisi tiedollisesti epäluotettava. Neljäs artikkeli soveltaa KUT:n teorioita teologiseen väittelyyn helvetin luonteesta. Big Gods -kulttuurievoluutioteorian mukaan jumalallisen rangaistuksen pelko on ylläpitänyt suurten ihmisryhmien sisäistä yhteistyötä kitkemällä vapaamatkustamista. Artikkeli esittää, että helvetin pelko on voinut vahvistaa varhaisen kristinuskon kasvua Rooman valtakunnassa. Vaikka oppi helvetistä ikuisena kärsimyksenä ei olisikaan ollut raamatullisesti ja filosofisesti vahvin varhaisten teologien kannattama näkemys kuolemanjälkeisen rangaistuksen luonteesta, oppi on voinut tulla yleisesti hyväksytyksi sen hyödyllisyyden vuoksi.
Subject: uskonnonfilosofia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Launonen_Lari_dissertation_2022.pdf 452.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record