Reasons behind failed prehospital intubation attempts while combining C-MAC videolaryngoscope and Frova introducer

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161292
Julkaisun nimi: Reasons behind failed prehospital intubation attempts while combining C-MAC videolaryngoscope and Frova introducer
Toissijainen nimi: Orsaker bakom misslyckade prehospitala intubations försök vid kombinering av C-MAC videolaryngoskop samt Frova introducer
Tekijä: Ljungqvist, Harry; Nurmi, Jouni
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161292
http://hdl.handle.net/10138/340351
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Opintosuunta: Ruotsinkielinen opintolinja
Study orientation in Swedish
Svenskspråkig studieinriktning
Tiivistelmä: Bakgrund: Vid rutinmässig användning av C-MAC videolaryngoskop samt Frova introducer uppnår man en hög procent av lyckade intubationer på första försöket. Vi strävade i denna studie till att identifiera potentiella orsaker samt undergrupper av patienter associerade med misslyckade intubationsförsök. Vi ville även utreda vilka åtgärder som vidtagits efter de misslyckade försöken samt om det uppstod några komplikationer. Metoder: Vi genomförde en retrospektiv observationell studie av vuxna intuberade patienter hos en läkarhelikopterenhet i södra Finland under åren 2016 till 2018. Ur ett nationellt läkarhelikopterregister samt ur de prehospitala patienttexterna samlade vi omfattande data gällande demografi och patient egenskaper, beskrivna orsaker till de misslyckade försöken, möjliga komplikationer och åtgärder efter ett misslyckat försök. Resultat: 1011 intubationer utfördes. I 994 av fallen lyckades intubationen på det första försöket (994/1011, 98,3%), 15 lyckades på det andra eller tredje försöket och i två fall krävdes en kirurgisk andningsväg (17/1011, 1,7%, 95% CI 1.0–2.7). Vanligaste orsaken till ett misslyckat intubations försök var en obstruktion av luftvägen på grund av maginnehåll, slem eller blod (10/13, 76%). Efter ett misslyckat försök avvek sex av fallen från de föreskrivna riktlinjerna (6/14, 43%) medan de vanligaste komplikationerna var hypoxi (5/17, 29%) samt hypotension (4/17, 24%) Slutsatser: När man använder ett intubations protokoll som inkluderar rutinmässig användning av C-MAC videolaryngoskop samt Frova introducer, är den vanligaste orsaken till ett misslyckat försök en obstruktion av luftvägen på grund av maginnehåll, slem eller blod. Dessa fynd markerar vikten av effektiva metoder för rengörning av luftvägen samt ifrågasätter lämpligheten av en mera anatomifokuserad bedömning av luftvägen inför intubering.
Avainsanat: airway management
emergency medical services
intubation
rapid sequence induction and intubation


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot