Computational approaches in high-throughput proteomics data analysis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8135-4
Title: Computational approaches in high-throughput proteomics data analysis
Author: Lahesmaa-Korpinen, Anna-Maria
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine, Biochemistry and Developmental Biology
Genome-Scale Biology Program
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, biolääketieteen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, biomedicinska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-06-29
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8135-4
http://hdl.handle.net/10138/34041
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Proteins are key components in biological systems as they mediate the signaling responsible for information processing in a cell and organism. In biomedical research, one goal is to elucidate the mechanisms of cellular signal transduction pathways to identify possible defects that cause disease. Advancements in technologies such as mass spectrometry and flow cytometry enable the measurement of multiple proteins from a system. Proteomics, or the large-scale study of proteins of a system, thus plays an important role in biomedical research. The analysis of all high-throughput proteomics data requires the use of advanced computational methods. Thus, the combination of bioinformatics and proteomics has become an important part in research of signal transduction pathways. The main objective in this study was to develop and apply computational methods for the preprocessing, analysis and interpretation of high-throughput proteomics data. The methods focused on data from tandem mass spectrometry and single cell flow cytometry, and integration of proteomics data with gene expression microarray data and information from various biological databases. Overall, the methods developed and applied in this study have led to new ways of management and preprocessing of proteomics data. Additionally, the available tools have successfully been used to help interpret biomedical data and to facilitate analysis of data that would have been cumbersome to do without the use of computational methods.Proteiineilla on tärkeä merkitys biologisissa systeemeissä sillä ne koordinoivat erilaisia solujen ja organismien prosesseja. Yksi biolääketieteellisen tutkimuksen tavoitteista on valottaa solujen viestintäreittejä ja niiden toiminnassa tapahtuvia muutoksia eri sairauksien yhteydessä, jotta tällaisia muutoksia voitaisiin korjata. Proteomiikka on proteiinien laajamittaista tutkimista solusta, kudoksesta tai organismista. Proteomiikan menetelmät kuten massaspektrometria ja virtaussytometria ovat keskeisiä biolääketieteellisen tutkimuksen menetelmiä, joilla voidaan mitata näytteestä samanaikaisesti useita proteiineja. Nykyajan kehittyneet proteomiikan mittausteknologiat tuottavat suuria tulosaineistoja ja edellyttävät laskennallisten menetelmien käyttöä aineiston analyysissä. Bioinformatiikan menetelmät ovatkin nousseet tärkeäksi osaksi proteomiikka-analyysiä ja viestintäreittien tutkimusta. Tämän tutkimuksen päätavoite oli kehittää ja soveltaa tehokkaita laskennallisia menetelmiä laajamittaisten proteomiikka-aineistojen esikäsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan. Tässä tutkimuksessa kehitettiin esikäsittelymenetelmä massaspektrometria-aineistolle sekä automatisoitu analyysimenetelmä virtaussytometria-aineistolle. Proteiinitason tietoa yhdistettiin mittauksiin geenien transkriptiotasoista ja olemassaolevaan biologisista tietokannoista poimittuun tietoon. Väitöskirjatyö osoittaa, että laskennallisilla menetelmillä on keskeinen merkitys proteomiikan aineistojen hallinnassa, esikäsittelyssä ja analyysissä. Tutkimuksessa kehitetyt analyysimenetelmät edistävät huomattavasti biolääketieteellisen tiedon laajempaa hyödyntämistä ja ymmärtämistä.
Subject: bioinformatiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
computat.pdf 3.805Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record