"Det borde vara lika obligatoriskt som matte" : Tematisk analys av intervjuer med lärare om sexualundervisning i åk 1-2

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161313
Title: "Det borde vara lika obligatoriskt som matte" : Tematisk analys av intervjuer med lärare om sexualundervisning i åk 1-2
Alternative title: "It should be as mandatory as math" : A thematic analysis of interviews with teachers about sexuality education in grades 1-2
Author: Laaksonen, Julia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161313
http://hdl.handle.net/10138/340411
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Klasslärare
Class Teacher (in Swedish)
Klasslärare
Abstract: International policy documents (FN (UN), 1989; WHO & BZgA, 2010, 2013; WAS, 2014; UNESCO, 2018) recommend that children should receive age-appropriate sexuality education, but it is unclear whether this is fulfilled in practice. There is relatively little research on sexuality education for younger students. Therefore, it is relevant to research how sexuality education for younger students is delivered. The purpose of this study is to describe how sexuality education is delivered in grades 1-2 in Finland and to examine teachers’ attitudes towards sexuality education for younger students. In this study I would like to draw attention to the potential of the Finnish curriculum when it comes to sexuality education. Five teachers, who at the time of the study taught grades 1-2 in Finnish primary schools, participated in this study. Data were collected through semi-structured interviews that were recorded, transcribed, and analysed with thematic analysis. The results found that teachers had difficulties defining sexuality education. Teachers taught sexuality education across subjects, spontaneously and sometimes also unconsciously. Teachers need help defining what sexuality education is and what themes are to be addressed. Sexuality education should be made an evident part of the subject environmental studies in the Finnish curriculum. This can hopefully encourage teachers to teach sexuality education. The sexuality education was not really planned, evaluated, or developed in any of the schools. This is a serious issue that needs to be addressed. Local plans for sexuality education should be written. The teachers had generally positive attitudes towards sexuality education for younger students, but in some situations sexuality education could be perceived as a difficult subject. Several of the teachers showed interest in promoting diversity and equal treatment in their teaching. This study failed in providing any deeper insight into how teachers work with norms in sexuality education.Internationella styrdokument (FN, 1989; WHO & BZgA, 2010, 2013; WAS, 2014; UNESCO, 2018) rekommenderar att barn ska få åldersanpassad sexualundervisning, men det är oklart om det här uppfylls i praktiken. Det finns relativt lite forskning om sexualundervisning för yngre elever. Därför är det aktuellt att undersöka hur sexualundervisning för yngre elever genomförs. Den här undersökningen går ut på att beskriva hur sexualundervisning genomförs i åk 1–2 och att undersöka hur lärare förhåller sig till sexualundervisning för yngre elever. Jag vill uppmärksamma den potential som den finländska läroplanen har gällande sexualundervisning. I studien deltog fem lärare som vid deltagande arbetade som klasslärare i åk 1–2 inom den grundläggande utbildningen i Finland. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som bandades in, transkriberades och analyserades med tematisk analys. I resultaten framkom det att lärare hade svårt att definiera vad sexualundervisning är och att lärare undervisade sexualundervisning ämnesöverskridande, spontant och ibland också omedvetet. Lärare behöver hjälp att definiera vad sexualundervisning är och vilka teman som ska behandlas. Sexualundervisning borde skrivas in som en självklar del av läroämnet omgivningslära i läroplanen. Det här kan förhoppningsvis sporra lärare att undervisa sexualundervisning. Sexualundervisningen planerades, utvärderades eller utvecklades inte egentligen i någon av skolorna. Det här är ett allvarligt problem som behöver åtgärdas. Lokala planer för sexualundervisning borde skrivas. Lärarna hade generellt positiva attityder till sexualundervisning för yngre elever, men i vissa situationer kunde sexualundervisning upplevas som ett svårt ämne. Flera lärare visade ett intresse för att främja mångfald och likabehandling i sin undervisning. Någon djupare insikt i hur lärare arbetar med normer i sexualundervisning i åk 1–2 lyckades den här studien inte bidra med.
Subject: sexualundervisning
sexualkunskap
sexualfostran
trygghetsfostran
grundskola
lågstadieskola
nybörjarundervisning
seksuaalikasvatus
seksuaaliopetus
kehotunnekasvatus
alakoulu
peruskoulu
Subject (yso): seksuaalikasvatus
alakoulu
peruskoulu
seksuaaliopetus
alakoululaiset
sexualitet
sexualundervisning
sexualkunskap
sexualfostran
lågstadieelever
lågstadiet
grundskolan
grundskolans lågstadium
utbildning på grundskolenivå
nybörjarundervisning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laaksonen_Julia_Avhandling_2022.pdf 690.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record