Probiotics and virus infections : The effects of Lactobacillus rhamnosus GG on respiratory and gastrointestinal virus infections

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8056-2
Title: Probiotics and virus infections : The effects of Lactobacillus rhamnosus GG on respiratory and gastrointestinal virus infections
Author: Lehtoranta, Liisa
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine, Department of Pharmacology
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, biolääketieteen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, biomedicinska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-06-29
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8056-2
http://hdl.handle.net/10138/34043
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Viral respiratory and gastrointestinal infections are a major health problem, in particular among children. A large range of etiologic agents and increasing antiviral and antibiotic resistance, challenge the development of efficient therapies. Accumulating evidence suggests that specific probiotic bacteria are able to decrease the risk and symptoms of these infections. This thesis investigated the effects of specific probiotics, in particular Lactobacillus rhamnosus GG, on respiratory and gastrointestinal virus infections in a cell model in vitro, in a rat model in vivo, and in children. A particular focus was on questions, whether viability of a probiotic is an important factor in probiotic-virus interaction, and whether a combination of probiotics is more effective than single strains. A novel colorimetric neutralization assay was developed for measuring influenza virus antibodies in human sera. The method was applied to measure antibody response after the administration of a seasonal, inactivated, trivalent influenza vaccine. The results were compared with those obtained with a traditional hemagglutinin inhibition test. The results obtained with both assays correlated well. Moreover, neutralization test proved to be more sensitive and specific than the hemagglutinin inhibition test. Thus, the method is valid for influenza virus research, and it could be applied for studying immune adjuvant effects of probiotics on serum influenza antibody titers in the future. Immunomodulatory effects of probiotics were screened in human macrophage model in vitro. After 24 hours of bacterial stimulation, probiotic combination of L. rhamnosus GG and L. rhamnosus Lc705 was not able to significantly induce higher macrophage cytokine and chemokine production (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10, and IL-12, MCP-1, IP-10) over individual L. rhamnosus strains. However, cytokine responses induced by this combination were stronger than responses induced by traditional starter culture bacterium Lactococcus lactis ARH74, highlighting that immunomodulatory effects of probiotics are strain specific. The effects of viable and unviable L. rhamnosus GG in rotavirus infection were investigated in a neonatal rat model. Consistency of feces, animal weight, colon weight and the rotavirus colonization of plasma and intestinal tissues were considered as indexes of infection severity. Nonviable L. rhamnosus GG had beneficial effects in rotavirus infection in terms of reducing rotavirus induced body weight reduction and colon weight increase. However, viable L. rhamnosus GG was more effective in reducing significantly viral load in the gastrointestinal tract. The effects of L. rhamnosus GG alone or probiotic combination containing L. rhamnosus GG on the occurrence of viral respiratory infections was assessed in a six month intervention trial in children or in otitis-prone children. Children receiving only L. rhamnosus GG had fewer days with respiratory tract symptoms during the intervention period. However, L. rhamnosus GG did not reduce viral occurrence in the nasopharynx, suggesting that L.rhamnosus GG is able to reduce respiratory virus symptoms through enhancing immune response. In otitis-prone children, L. rhamnosus GG in a combination with L. rhamnosus Lc705, Bifidobacterium breve 99, and Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii JS significantly reduced human bocavirus load in the nasopharynx three to six months after intervention. In conclusion, probiotics and their combinations differ in their ability to elicit immunomodulatory effects in vitro. Viability of a probiotic is an important factor in virus infection. The probiotic L. rhamnosus GG reduced days with respiratory tract symptoms. In children, L. rhamnosus GG alone was not effective in reducing viral occurrence in the nasopharynx. However in otitis-prone children, L. rhamnosus GG in a combination reduced the numbers of human bocavirus.Hengitystie- ja suolistovirusinfektiot ovat lasten yleisimpiä sairauksia ja ne aiheuttavat vuosittain huomattavia terveydellisiä ja taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalle. Mahdollisia taudinaiheuttajaviruksia tunnetaan yli 200. Tällä hetkellä ainoat olemassa olevat viruslääkkeet ja rokotteet hengitystie- ja suolistovirusinfektioiden ennaltaehkäisyyn/oireiden lieventämiseen ovat saatavilla vain influenssaviruksille ja rotaviruksille. Hengitystieinfektioita aiheuttavien muiden aiheuttajavirusten suuri määrä ja lisääntyvät viruslääke- ja antibioottiresistenssi vaikeuttavat tehokkaiden hoitomuotojen kehittämistä. On tärkeää löytää vaihtoehtoisia ja turvallisia keinoja vähentää hengitystieinfektioiden riskiä. Lisäksi virusten muuntuessa jatkuvasti, tarvitaan uusia herkkiä menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa virusinfektioita, jotta voidaan tehdä tarkempia virusmäärityksiä/diagnooseja ja kehittää virushoitoja. Probioottiset bakteerit ovat mikrobeja, jotka suun kautta otettuna voivat edistää ihmisten hyvinvointia tasapainottamalla mikrobistoa ja sen toimintaa. Vahvin näyttö probioottien vaikutuksista on rotavirusripulissa, jossa ne lieventävät akuutin rotavirusripulin kestoa ja vakavuutta. Lisäksi on havaittu, että probiootit vähentävät hengitystieinfektioiden riskiä lapsilla. Probioottien hyödyllisten vaikutusten toimintamekanismit virusinfektioissa sekä probiootin yhdistelmän vaikutukset yksittäisiin verrattuna ja probiootin elävyyden merkitys ovat vielä kuitenkin puutteellisesti tunnettuja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää probioottien erityisesti Lactobacillus rhamnosus GG (GG)-bakteerin vaikutuksia hengitystie- ja suolistovirusinfektioihin solumallissa, vastasyntyneillä rotilla sekä lapsilla. Lisäksi tarkasteltiin onko probioottien yhdistelmän vaikutuksilla eroja yksittäisiin kantoihin verrattuna ja onko probiootin elävyydellä merkitystä virusinfektiossa. Väitöskirjatyössä osoitettiin, että bakteerien yhdistelmä L. rhamnosus GG (GG) ja L. rhamnosus Lc705 (Lc705) ei saanut aikaan vahvempia immunologisia vasteita ihmisten makrofageissa kuin GG ja Lc705 kannat yksinään. Yhdistelmä oli kuitenkin tehokkaampi aiheuttamaan tulehduksellisia vasteita kuin yleisesti viileissä käytetty Lactococcus lactis ARH74. Tutkimus osoittaa, että probioottien vaikutukset immuunipuolustukseen ovat kantakohtaisia ja ne tulisi arvioida huolella ennen kliinisiä ihmiskokeita soluviljelmissä. Elävän ja kuolleen GG:n vaikutuksia rotavirusinfektiossa tutkittiin vastasyntyneillä rotilla. Tulokset osoittivat, että kuolleella GG:llä oli yhtä suotuisia vaikutuksia rotavirusinfektioissa kuin elävällä, sillä se esti rotavirusinfektion aikaansaamaa painon alenemista ja paksusuolen painon nousua. Kuitenkin vain elävä GG vähensi merkitsevästi virusta paksusuolessa, osoittaen että elävyydellä on merkitystä virusinfektiossa. Väitöskirjatyössä selvitettiin myös GG:n vaikutusta hengitystievirusinfektioihin lapsilla. Perusterveillä lapsilla GG ei vähentänyt merkitsevästi yleisten eri hengitystievirusten määrää lasten nenänielussa tai niiden yhteydessä ilmenneitä oireita. Kuitenkin GG vähensi merkitsevästi puolen vuoden aikana kuukausittaisten hengitystieinfektio-oireiden määrää. Tulokset saattaisivat viitata siihen, että GG:n hyödylliset vaikutukset hengitystievirusinfektioissa saattavat perustuvat elimistön immuunijärjestelmän toiminnan vahvistamiseen. Bocavirus löydettiin ensimmäisen kerran vasta vuonna 2005, jonka jälkeen sitä on löydetty maailmanlaajuisesti pieniltä lapsilta, joilla on hengitystieinfektio. Väitöskirjatyössä osoitettiin, että neljän probioottibakteerin yhdistelmä (GG, Lc705, Bifidobacterium breve 99 sekä Probionibacterium freudenreichii PJS) vähensi merkitsevästi bocavirusta korvatulehduskierteisten lasten nenänielussa 3-6 kuukautta interventiosta. Yhteenvetona väitöskirjatyön tulokset osoittavat, että probioottien vaikutukset immunologisiin vasteisiin ovat kantakohtaisia. Lisäksi L. rhamnosus GG-bakteerin elävyydellä on merkitystä rotavirus-bakteeri-interaktiossa. L. rhamnosus GG ei yksinään vähennä hengitystievirusten määrää lasten nenänielussa, mutta probiootti voi vaikuttaa näihin infektioihin suotuisasti lieventämällä hengitystieoireiden määrää. Spesifisellä probioottiyhdistelmällä saattaa kuitenkin olla suotuisa vaikutus hengitystievirusten määrän vähenemiseen.
Subject: biolääketiede, mikrobiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
probioti.pdf 2.093Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record