Rehtoreiden ja opettajien käsityksiä perusopetuksen opetussuunnitelman toteutumista edistävistä tekijöistä laajan pedagogisen johtamisen viitekehyksessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/340433

Citation

Lahtero , T , Ahtiainen , R , Fonsén , E & Kallioniemi , A 2021 , ' Rehtoreiden ja opettajien käsityksiä perusopetuksen opetussuunnitelman toteutumista edistävistä tekijöistä laajan pedagogisen johtamisen viitekehyksessä ' , Hallinnon tutkimus , Vuosikerta. 40 , Nro 5 , Sivut 326-338 . https://doi.org/10.37450/ht.103069

Title: Rehtoreiden ja opettajien käsityksiä perusopetuksen opetussuunnitelman toteutumista edistävistä tekijöistä laajan pedagogisen johtamisen viitekehyksessä
Alternative title: Examination of the of implementation of national core curriculum of basic education within the framework of broad-based pedagogical leadership
Author: Lahtero, Tapio; Ahtiainen, Raisa; Fonsén, Elina; Kallioniemi, Arto
Contributor organization: Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO
Harjoittelukoulut
Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
Date: 2021
Language: fin
Number of pages: 13
Belongs to series: Hallinnon tutkimus
ISSN: 0359-6680
DOI: https://doi.org/10.37450/ht.103069
URI: http://hdl.handle.net/10138/340433
Abstract: Tarkastelemme laajan pedagogisen johtamisen viitekehyksessä, millaisten rehtorin johtamiseen liittyvien elementtien opettajat ja rehtorit tulkitsevat edistävän opetussuunnitelman toteutumista. Aineistoina olivat rehtoreiden (N = 43) ja opettajien (N = 40) vastaukset opetussuunnitelman johtamista käsitteleviin avokysymyksiin. Aineistot kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella vuonna 2018. Sisällönanalyysin avulla vastauksista muodostettiin laajan pedagogisen johtamisen eri elementtejä kuvaavia teemoja. Rehtorien vastaukset olivat varsin yhtenäisiä. Heidän käsityksensä mukaan strateginen johtaminen, vuorovaikutus ja osaamisen johtaminen edustivat sellaisia johtamisen elementtejä, jotka edistivät opetussuunnitelman toteutumista koulussa. Opettajat kuvasivat johtajuutta jämäkkyyden, vuorovaikutuksen, arjen tuntemuksen ja tavoitteellisuuden kautta. Heidän vastauksissaan kuitenkin rehtorin opetussuunnitelman toteutumista edistävä johtajuus jäi hajanaisemmiksi ja jäsentymättömämmäksi kuin rehtoreiden. Tulokset antavat viitteitä siitä, että rehtorikoulutuksessa tulisi enemmän painottaa laajaa pedagogista johtamista, ja etenkin johtamisen symbolista ja kulttuurista ulottuvuutta suoran ja epäsuoran johtamisen ohella. Lisäksi opettajankoulutuksessa tulisi paremmin huomioida johtamiseen ja opettajien rooliin siinä liittyviä sisältöjä.We examined teachers’ and principals’ understandings of the elements of leadership that promote the implementation of the national core curriculum in schools. The data were teachers’ (N = 40) and principals’ (N = 43) answers to open-ended questions in an electronic survey in 2018. The results indicate that principals see that strategic leadership, interaction and competence management contribute to the implementation of the curriculum. Teachers’ views were more fragmented and unstructured.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
103069_Artikkelin_teksti_219743_1_10_20220117.pdf 303.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record