Maantieteen opetus ja neosemiotiikka : puhelinmalli kuvien maantieteellisen tulkinnan kehyksenä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/340462

Citation

Hilander , M 2021 , Maantieteen opetus ja neosemiotiikka : puhelinmalli kuvien maantieteellisen tulkinnan kehyksenä . julkaisussa R Hildén , P Portaankorva-Koivisto & T Mäkipää (toim) , Aineenopetus ja aiheenopetus . Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja , Nro 20 , Suomen ainedidaktinen tutkimusseura , Helsinki , Sivut 217-234 . < http://hdl.handle.net/10138/340235 >

Title: Maantieteen opetus ja neosemiotiikka : puhelinmalli kuvien maantieteellisen tulkinnan kehyksenä
Author: Hilander, Markus
Other contributor: Hildén, Raili
Portaankorva-Koivisto, Päivi
Mäkipää, Toni
Contributor organization: Kasvatustieteellinen tiedekunta
Kasvatustieteiden osasto
Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Edu­ca­tion (Hu­SoEd)
Publisher: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
Date: 2021
Language: fin
Number of pages: 18
Belongs to series: Aineenopetus ja aiheenopetus
Belongs to series: Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja
ISBN: 978-952-5993-33-2
ISSN: 1799-9596
URI: http://hdl.handle.net/10138/340462
Abstract: Kuvia tuotetaan määrällisesti enemmän kuin koskaan, ja samalla keskustelu visuaalisuudesta ja sen merkityksestä on lisääntynyt. Myös maantiedettä pidetään visuaalisesti orientoituneena tieteenalana. Maantieteilijät eivät kuitenkaan ole kehittäneet omaa visuaalista teoriaansa. Tässä artikkelissa esitetään niin kutsuttu puhelinmalli, jota voidaan käyttää kuvien maantieteellisen tulkinnan apuna maantieteen opetuksessa. Puhelinmalli seuraa Roland Barthesin jalanjälkiä ja pohjautuu neljään semioottiseen funktioon: syntagmaan, ankkurointiin, merkitsijään ja konnotaatioon. Ne ohjaavat huomioimaan sekä visuaaliset että sanalliset elementit, kuvan rajauksen ja maantieteellisten käsitteiden soveltamisen kuvatulkinnassa. Puhelinmallia havainnollistetaan maantieteen pääaineopiskelijoiden (n=24) tulkinnoilla New Yorkissa otetusta valokuvasta. Perusopetuksen (2014) ja Lukion (2019) opetussuunnitelman perusteissa mainitut geomediataidot korostavat visuaalisten esitysten roolia ja niiden tulkinnantaitoa myös maantieteen opetuksessa.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hilander2022_Ainedidaktisia_tutkimuksia.pdf 678.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record