Oudolla tavalla eksyksissä : Uskomusperinne, kulttuuriset merkitykset ja selittävä tiedonintressi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/340606

Citation

Enges , P A & Koski , K 2021 , ' Oudolla tavalla eksyksissä : Uskomusperinne, kulttuuriset merkitykset ja selittävä tiedonintressi ' , Elore , Vuosikerta. 28 , Nro 2 , Sivut 89-111 . https://doi.org/10.30666/elore.110956

Title: Oudolla tavalla eksyksissä : Uskomusperinne, kulttuuriset merkitykset ja selittävä tiedonintressi
Alternative title: Spirited away : Belief tradition, cultural meanings and explanatory knowledge interest
Author: Enges, Pasi Alfred; Koski, Kaarina
Contributor organization: Kulttuurien osasto
Date: 2021-12
Language: fin
Number of pages: 23
Belongs to series: Elore
ISSN: 1456-3010
DOI: https://doi.org/10.30666/elore.110956
URI: http://hdl.handle.net/10138/340606
Abstract: Artikkeli tarkastelee epätavallista eksymistä ja sille annettujen merkitysten ja selitysten variaatiota ja muutosta kansanomaisissa ja tieteellisissä diskursseissa. Tulkintojen muutoksista huolimatta itse kuvaukset eksymisestä 1800-luvulla ja 2000-luvulla ovat verrattain samankaltaisia. Akateemiset tutkimukset aiheesta ovat seuranneet kahta erilaista tiedonintressiä: ymmärtävää ja selittävää. Ymmärtävä tutkimus on analysoinut perinteen merkityksiä esiteollisessa maailmankuvassa esimerkiksi tulkitsemalla kokemuksia metsänpeitosta anomaalisena tilana ja yhteisön ulkopuolelle joutumisena. Selittävä tutkimus taas on etsinyt luonnollisia, erityisesti psykologisia ja fysiologisia syitä kokemuksille. Kansanomaisetkin keskustelut yliluonnollisesta hyödyntävät nykyään tieteellistä tutkimusta. 2000-luvulla tallennettujen keruu- ja internetaineistojemme sisältämissä keskusteluissa osallistujat hakevat mieluiten luonnollisia, etenkin psykologisia ja lääketieteellisiä selityksiä erikoisille eksymiskokemuksille. Kuitenkin myös tietoja vanhoista uskomusperinteistä arvostetaan ja tulkitaan uudelleen. Uutta on vanhan metsänpeiton käsitteen omaksuminen yhteiskuntakriittiseen käyttöön ja esittäminen rauhoittavana pakona modernista hektisestä elämäntyylistä.This article handles descriptions of being spirited away, as well as the variety and changes of interpretations and explanations given to the phenomenon in popular and academic discourses. Despite the changing interpretations, descriptions of the experiences from the 19th and 21st centuries are relatively similar. Academic discourses in question have followed two different knowledge interests, the hermeneutic and the explanatory ones. Hermeneutic research has analyzed meanings of the tradition in the pre-industrial worldview e.g. paralleling experiences of forest cover with anomalous states and ruptures in community membership. Explanatory research, in turn, seeks to find natural, particularly psychological and physiological reasons to the experiences. Even vernacular discussions about the supernatural are today informed with academic research. According to our research materials, which were collected via writing calls and on the internet, participants in the 21th century popular discussions about going astray prefer to explain the extraordinary experiences in psychological or medical terms. However, information about older belief tradition is appreciated, as well, and reinterpreted. A recent reinterpretation has led to adopting the old concept of forest cover to serve societal critique and to portraying it as a soothing escape from the modern hectic lifestyle.
Subject: 6160 Muut humanistiset tieteet
belief tradition
Folklore Studies
supernatural experience
interpretation
getting lost
knowledge interest
Explanations of belief
uskomusperinne
Selittävä tiedonintressi
metsänpeitto
tulkinta
yliluonnollinen kokemus
folkloristiikka
eksyminen
tulkintakehys
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
110956_Artikkelin_teksti_218929_1_10_20220105.pdf 348.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record