Turha kärsimys : Päihteisiin liittyvät institutionaaliset ongelmatilanteet eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/340640

Citation

Perälä , R & Leppo , A 2022 , ' Turha kärsimys : Päihteisiin liittyvät institutionaaliset ongelmatilanteet eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa ' , Yhteiskuntapolitiikka , vol. 87 , no. 1 , pp. 45-55 . < https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022021519157 >

Title: Turha kärsimys : Päihteisiin liittyvät institutionaaliset ongelmatilanteet eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa
Author: Perälä, Riikka; Leppo, Anna
Contributor organization: Social Policy
Date: 2022
Language: eng
Number of pages: 11
Belongs to series: Yhteiskuntapolitiikka
ISSN: 1455-6901
URI: http://hdl.handle.net/10138/340640
Abstract: Tiivistelmä Artikkelissa tarkastellaan institutionaalisia ongelmatilanteita, joita päihdeongelmista kärsivät ihmiset kohtaavat erilaisissa yhteiskunnallisissa instituutiossa. Aineistona ovat eduskunnan oikeusasiamiehen (EOA) verkkosivuilta kerätyt ratkaisut ja tarkastuskertomukset (N=58), joiden aiheena on ollut päihteiden käyttöön liittyvä ongelmatilanne. Päihteiden käyttöön ja varsinkin päihdeongelmiin liittyy paljon yksilöllistä ja yhteiskunnallista haittaa, kärsimystä ja huono-osaisuutta. Artikkelissa kysymme, millainen rooli yhteiskunnan instituutioilla on kärsimyksen tuottamisessa ja ylläpitämisessä. Teoreettisena käsitteenä hyödynnämme antropologi Philippe Bourgoisin turhan kärsimyksen käsitettä. Analyysissä nousi esiin ongelmia 1) päihdehoitoon tai muun avun piiriin pääsyssä, 2) palveluiden laadussa sekä 3) perusoikeuksien toteutumisessa. Analyysimme näyttää, että kaikki nämä instituutioiden toiminnasta ja ratkaisuista johtuvat tekijät asettivat aineistossa esiintyvät päihteitä käyttävät ihmiset haavoittuvaisempaan asemaan ja lisäsivät useissa tapauksissa myös heidän kärsimystään. Hälyttävänä tuloksena voi pitää sitä, että ongelmia esiintyi väestöryhmien piirissä, joiden asema yhteiskunnassa on jo lähtökohtaisesti erittäin haavoittuvainen. Heitä edustivat aineistossa lastensuojelun asiakkaat, asunnottomat ihmiset, vangit ja psykiatrian asiakkaat. Avainsanat: päihdeongelmat, institutionaaliset ongelmatilanteet, sosiaali- ja terveyspalvelut, turha kärsimys
Subject: 5141 Sociology
5142 Social policy
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YP2201_Per_l_Leppo.pdf 231.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record