Demokratia, kasvatus ja inkluusion haaste : Demokratiakasvatuksen teorian uudelleenarviointia rakenteellisen eriarvoisuuden näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/340642

Citation

Leiviskä , A 2021 , ' Demokratia, kasvatus ja inkluusion haaste : Demokratiakasvatuksen teorian uudelleenarviointia rakenteellisen eriarvoisuuden näkökulmasta ' , Kasvatus & Aika , Vuosikerta. 15 , Nro 3-4 , Sivut 10-27 . https://doi.org/10.33350/ka.107684

Title: Demokratia, kasvatus ja inkluusion haaste : Demokratiakasvatuksen teorian uudelleenarviointia rakenteellisen eriarvoisuuden näkökulmasta
Author: Leiviskä, Anniina
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Date: 2021-11-22
Language: fin
Number of pages: 18
Belongs to series: Kasvatus & Aika
ISSN: 1797-2299
DOI: https://doi.org/10.33350/ka.107684
URI: http://hdl.handle.net/10138/340642
Abstract: Tässä artikkelissa tarkastellaan demokratian inklusiivisuutta, normatiivisia reunaehtoja ja demokratiakasvatuksen päämääriä John Rawlsin ja Jürgen Habermasin demokratian teorioiden sekä niihin liittyvien demokratiakasvatuksen teorioiden avulla. Artikkelissa puolustetaan ajatusta demokratiasta normatiivisena poliittisena järjestelmänä, jonka keskeisinä reunaehtoina toimivat vastavuoroisuuden ja julkisuuden periaatteet, sekä näkemystä deliberaatioon liittyvistä valmiuksista ja autonomiasta demokratiakasvatuksen päämäärinä. Artikkelissa tarkastellaan liberaalin demokratian ja demokratiakasvatuksen teorioihin kohdistunutta viimeaikaista kritiikkiä ja pyritään osoittamaan, että näissä teorioissa esitetyt normatiiviset periaatteet ja kasvatuspäämäärät eivät kytkeydy ongelmallisiin yhteiskunnallisiin erontekoihin tai eriarvoisuuksiin kritiikkien kuvaamalla tavalla. Artikkelissa tuodaan kuitenkin esiin demokratiakasvatuksen teorian kasvava tarve huomioida koulutusjärjestelmän ja kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen vuorovaikutuksen tasolla ilmeneviä rakenteellisia epäoikeudenmukaisuuksia.
Subject: 516 Kasvatustieteet
inkluusio
poliittinen liberalismi
deliberaalinen demokratia
demokratiakasvatus
rakenteellinen epäoikeudenmukaisuus
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
107684_Artikkelin_teksti_214048_1_10_20211122.pdf 293.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record