Johtajien arvioinnit varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöistä ja niiden yhteys lasten toimintaan sitoutuneisuuteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/340777

Citation

Ruohola , V I E , Fonsén , E , Lahtinen , L , Salomaa , P & Reunamo , J 2021 , ' Johtajien arvioinnit varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöistä ja niiden yhteys lasten toimintaan sitoutuneisuuteen ' , Journal of Early Childhood Education Research , Vuosikerta. 10 , Nro 3 , Sivut 282-316 . < https://jecer.org/wp-content/uploads/2021/12/Ruohola-Fonsen-Lahtinen-Salomaa-Reunamo-Issue10-3.pdf >

Title: Johtajien arvioinnit varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöistä ja niiden yhteys lasten toimintaan sitoutuneisuuteen
Author: Ruohola, Vivianne Iida Eveliina; Fonsén, Elina; Lahtinen, Leena; Salomaa, Petra; Reunamo, Jyrki
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO
Opettajankoulutus
Date: 2021-12
Language: fin
Number of pages: 35
Belongs to series: Journal of Early Childhood Education Research
ISSN: 2323-7414
URI: http://hdl.handle.net/10138/340777
Abstract: TIIVISTELMÄ: Yksi varhaiskasvatuksen keskeisistä kehityssuunnista 2000-luvulla on ollut arvioinnin nousu varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen tueksi. Laadunhallinnan avuksi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on jäsennellyt varhaiskasvatuksen laadun tekijöitä kuvaavat indikaattorit. Näihin laatukuvauksiin pohjautuvalla arvioinnilla saadaan tietoa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Aiempien tutkimusten mukaan laadukkaalla pedagogisella johtajuudella on yhteyttä varhaiskasvatuksen keskeisten päämäärien edistämiseen. Oikein kohdennettua kehittämistä varten tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, mihin johtajan tulee panostaa edistääkseen toiminnan laatua asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan johtajien arviointeja varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöitä ja näiden yhteyttä lasten toimintaan sitoutuneisuuteen. Tutkimukseen osallistui 258 päiväkotia 15 kunnasta. Vuosina 2019–2020 toteutetussa aineistonkeruussa käytettiin kahta toisistaan riippumatonta mittaria: johtajien itsearviointeja varhaiskasvatuksen laadun prosessi-indikaattorien toteutumisesta sekä observointeja (n = 14 306) lasten toimintaan sitoutuneisuudesta. Analyysimenetelmä oli pääosin kvantitatiivinen. Lasten toimintaan sitoutuneisuuden kannalta tärkeitä johtajien arvioimia painopisteitä ovat etenkin henkilöstön paneutuminen varhaiskasvatussuunnitelmiin, opetuksen laadukkuus, työyhteisön hyvinvointi, huoltajien osallisuus ja kasvattajatiimien suunnittelu lasten vuorovaikutussuhteiden pysyvyyden näkökulmasta. Asiasanat: varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit, päiväkodin johtajat, observointi, lasten toimintaan sitoutuneisuus
Subject: 516 Kasvatustieteet
Varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit
Päiväkodin johtajat
Observointi
Lasten toimintaan sitoutuneisuus
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ruohola_Fonsen_ ... omaa_Reunamo_Issue10_3.pdf 1.382Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record