Animal personality in banded mongooses affects individual fitness

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202221335
Title: Animal personality in banded mongooses affects individual fitness
Alternative title: Seepramangustien persoonallisuus vaikuttaa yksilöiden kelpoisuuteen
Author: Pääkkö, Henna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Helsingfors universitet, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202221335
http://hdl.handle.net/10138/340808
Thesis level: master's thesis
Degree program: Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma
Master's Programme in Ecology and Evolutionary Biology
Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi
Specialisation: Ekologia ja evoluutiobiologia
Ecology and evolutionary biology
Ekologi och evolutionsbiologi
Abstract: Eläinten persoonallisuudet ovat yksilöiden välisiä jatkuvia käyttäytymisvariaatioita pitkällä aikavälillä. Persoonallisuuteen yhdistettään usein käyttäytymispiirteitä kuten rohkeus, aggressiivisuus ja ahdistuneisuus. Tässä tutkielmassa keskityttiin käyttäytymiseen ujo-rohkea-akselilla, johon sisältyy useita asteita rohkeutta ilmaisevaa käyttäytymistä. Tämä tutkimus toteutettiin käyttäen pitkäaikaisdataa viimeisen 30 vuoden ajalta seepramangusteista (Mungos mungo) Mweyan niemimaalla, Queen Elizabethin kansallispuistossa Ugandassa, Tarkemmin, käytin dataa säännöllisistä punnituksista, joita toteutetaan populaation sisällä. Koska yksilöitä ei pakoteta punnitukseen, niihin liittyvää osallistumisprosenttia voidaan käyttää kuvaamaan yksilön rohkeutta. Minä käytin tätä prosenttilukua rohkeusindeksinä (arvot 0 ja 1 välillä) jokaiselle yksilölle kuvastamaan niiden sijoittumista ujo-rohkea-akselille. Sitten, tätä indeksiä käytettiin sukupuolten välisten erojen ja kelpoisuusvaikutusten analysointiin tutkimuspopulaatiossa, käyttäen selviytymistä, painoa sukukypsänä ja elinikäistä lisääntymismenestystä kelpoisuuden kuvaamiseen. Yksilöiden välisen pitkäaisaisen jatkuvuuden määrittämiseksi analysoin rohkeusindeksin toistettavuuden. Näiden arvojen toistettavuus osoittaa, että tätä käyttäytymistä voidaan kuvailla persoonallisuutena. Kelpoisuusanalyyseista voitiin päätellä rohkeuden vaikuttavan positiivisesti kelposuuteen käytettyjen muuttujien perusteella. Vaikka sukupuolen ei näytetty vaikuttavan yksilön rohkeuteen, sillä oli merkittäviä vuorovaikutuksia rohkeuden kanssa, vaikuttaen kelpoisuusvaikutusten voimakkuuteen painossa sukukypsänä ja lisääntymismenestyksessä.Animal personality is described as consistent behavioural variation between individuals over long periods of time. Behaviours often connected to animal personality are such as boldness, aggressiveness, and anxiety. In this thesis, the focus was on the behaviours along the shy-bold axis, containing various degrees of boldness expressing behaviour. The study was conducted by using long-term data from the past 30 years on the banded mongoose (Mungos mungo) population in the Mweya Peninsula in the Queen Elizabeth National Park in Uganda. In particular, I used the data on regular weighing events done within the population. As the weighing is not forced on these individuals, the participation percentage on these events can be used to describe an individual’s boldness. I used the participation percentage as a boldness index (values between 0 and 1) for each individual to describe their position on the shy-bold axis. This index was then used to analyse the differences between sexes, and the fitness effects boldness had on the individuals of this population by using proxies of survival, weight at sexual maturity and lifetime reproductive success (LRS). To determine long-term consistency between individuals, I analysed the repeatability of the boldness index. The repeatability of these values showed we can consider this behaviour as an animal personality. From the fitness analyses, it was concluded that boldness had significant positive effects on the fitness proxies used, proposing that bold individuals have higher fitness in this population. While sex did not affect an individual’s boldness, it had significant interactions with boldness, affecting the strength of fitness effects on individuals in weight at sexual maturity and LRS.
Subject: behaviour
behavioural syndromes
mammal
boldness
behavioural variability
long-term
wild population
repeatability


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Paakko_Henna_tutkielma_2021.pdf 794.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record