Craniocervical abnormalities in Chihuahuas

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7882-4
Title: Craniocervical abnormalities in Chihuahuas
Author: Kiviranta, Anna-Mariam
Other contributor: Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Sciences, Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i klinisk veterinärmedicin
Doctoral Programme in Clinical Veterinary Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022-03-25
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7882-4
http://hdl.handle.net/10138/340886
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Craniocervical abnormalities such as Chiari-like malformation (CM), syringomyelia (SM), and craniocervical junction (CCJ) overcrowding cause, in cavalier King Charles spaniels (CKCS) and Griffon Bruxellois dogs, pain and motor deficits. This study describes the occurrence of these abnormalities and their association with clinical signs in Chihuahuas. Furthermore, it describes for the first time the occurrence of the molera, a persistent bregmatic fontanelle, and evaluates whether it is accompanied by similar bony defects on other cranial surfaces. Finally, it investigates their clinical relevance. We examined with magnetic resonance imaging and computed tomography 53 Finnish Chihuahuas with or without CM- or SM-related clinical signs. In this population, CM was ubiquitous (100%), and it was frequently accompanied by SM (38%). Furthermore, CCJ overcrowding was common: atlantooccipital overlapping occurred in 70%, and the mean degree of neural tissue deviation at the medulla, indicating medullary elevation, was 23.2% and at the atlantoaxial junction, indicating dorsal spinal cord compression, 24.3%. We used a questionnaire designed for this study to describe the clinical signs of 22 (50%) clinically affected dogs among the 44 dogs included in the analysis. Most commonly the dogs were scratching their head or neck with or without making skin contact (73%). Half the dogs (53%) had gait abnormalities, rubbed their face (46%), or had spinal hyperesthesia (46%), and slightly less than half (41%) were occasionally vocalizing. Syringomyelia and more severe neural tissue deviation at the CCJ predisposed to clinical signs. Furthermore, we used magnetic resonance images in an extended dog population with and without SM to evaluate the morphometric traits of the caudal cranial fossa and CCJ. This population included 53 Finnish and an additional 46 Chihuahuas, 132 CKCSs, and 42 Affenpinschers examined in the UK. Increased cranial height and close position of the atlas to the occiput, hence more extreme brachycephaly, predisposed to SM. We then used computed tomography to describe persistent fontanelles in the Finnish Chihuahuas: they occurred in 92% and occupied not only the location of the molera but also all cranial surfaces. The mean number of the persistent fontanelles in each dog was 2.8, and most of them (62%) occupied locations similar to the locations of the fontanelles observed in newborn children. We developed a novel method to measure the persistent fontanelle area, and showed that Chihuahuas with a low body weight, CM/SM-related clinical signs, SM, large lateral ventricles, or CCJ overcrowding had larger persistent fontanelles. This finding challenges the current notion of persistent fontanelles as being clinically irrelevant. Although the pathomechanism of these lesions is currently unknown, similar cranial defects emerge in children with disorders of cranial growth such as craniosynostosis.Koirilla Chiari-tyyppinen epämuodostuma, jossa pikkuaivot tyräytyvät niska-aukkoon, kallo-kaularankaliitoksen ahtauma sekä niiden seurauksena kehittyvä syringomyelia, eli selkäytimen ontelotauti altistavat krooniselle kivulle, raajojen heikkoudelle ja koordinaatio-ongelmille. Kyseisiä rakenteellisia poikkeamia esiintyy yleisesti cavalier king charlesin spanieleilla ja griffoneilla, joita yhdistää pyöreä kallonmuoto. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, esiintyykö kallonmuodoltaan näitä rotuja muistuttavalla chihuahualla vastaavia rakenteellisia poikkeamia ja niihin yhdistettyjä oireita sekä selvittää, mitkä kallonpiirteet altistavat syringomyelialle. Lisäksi kartoitimme päälaen kallonaukileen, eli moleran, yleisyyttä chihuahuoilla sekä selvitimme, esiintyykö vastaavia kallonaukileita päälaen lisäksi muilla kallon pinnoilla. Arvioimme myös kallonaukileiden lukumäärän tai koon yhteyttä rakenteellisiin poikkeamiin tai oireiden olemassaoloon. Tutkimukseemme osallistui 53 suomalaista chihuahuaa, joille tehtiin pään ja kaularangan viipale- ja magneettikuvaus. Magneettikuvauksessa todettiin, että tutkimukseen osallistuneista koirista kaikilla oli Chiari-tyyppinen epämuodostuma, ja reilulla kolmasosalla (38%) oli syringomyelia. Vastaavasti viipalekuvauksessa todettiin, että kahdella kolmasosalla (70%) ensimmäisen kaulanikaman etäisyys kallopohjasta oli poikkeuksellisen lyhyt. Lisäksi usealla koiralla havaittiin magneettikuvauksessa ydinjatkoksen mutka sekä selkäytimen alkuosan yläpuolinen puristus. Nämä rakenteelliset poikkeamat ilmentävät kallo-kaularankaliitoksen ahtaumaa, aiheuttavat hermokudoksen puristusta ja häiritsevät aivoselkäydinnesteen virtausta. Tutkimukseen osallistuneista koirista 44 valikoitui oireanalyysiin, ja puolella näistä koirista oli oireita: Yleisin oire oli pään tai kaulan alueen toistuva rapsuttaminen (73%), kun taas puolella koirista (53%) oli koordinaatio-ongelmia tai raajojen heikkoutta, pään alueen runsasta hankaamista (46%) tai rangan kosketusarkuutta (46%). Lisäksi hieman alle puolet koirista (41%) vingahteli joko asentoa vaihtaessaan tai ilman ilmeistä syytä. Vertaillessamme oireilevia ja oireettomia koiria havaitsimme, että syringomyelian lisäksi, poiketen muista roduista, kallo-kaularankaliitoksen ahtauma oli tärkeä oireille altistava rakenne. Seuraavaksi tutkimuksemme arvioi 273 koiran magneettikuvien avulla kallon ja kallo-kaularankaliitoksen syringomyelialle altistavia piirteitä. Kuvattujen koirien joukossa oli suomalaisten chihuahuoiden lisäksi englantilaisia chihuahuoita, cavaliereja sekä apinapinsereitä. Analyysi osoitti, että korkea kallonmuoto sekä kallo-kaularankaliitoksen ahtauma altistivat syringomyelialle. Viimeiseksi tutkimme kallonaukileiden esiintyvyyttä sekä niiden käytännön merkitystä viipale- ja magneettikuvauksen sekä oireanalyysin avulla. Osoitimme, että kallonaukileita esiintyy miltei kaikilla chihuahuoilla (92%), kaikilla kallonpinnoilla - ei siis vain päälaella - ja että suurin osa (62%) kallonaukileista sijaitsi vastavilla kohdin kuin vastasyntyneillä lapsilla havaitut kalloaukileet. Lisäksi havaitsimme, että chihuahuoilla kallonaukileita oli enemmän ja ne olivat suurempia niillä koirilla, joilla oli syringomyelia, kallo-kaularankaliitoksen ahtauma tai niistä aiheutuvia oireita. Vaikka kallonaukileet eivät itsessään aiheuta chihuahuoilla sairauden oireita, niiden runsaampi esiintyminen oireilevilla tai rakenteeltaan poikkeavilla koirilla haastaa vallalla olevan käsityksen niiden harmittomuudesta. Lapsilla vastaavia muutoksia voidaan havaita esimerkiksi kallon kasvuhäiriöiden yhteydessä. Tulevaisuudessa tarvitaan lisätutkimuksia koirien kallonaukileiden vielä avoimen syntymekanismin selvittämiseksi.
Subject: kliininen eläinlääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kiviranta_anna-mariam_dissertation_2022.pdf 7.405Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record