ICF lasten kuntoutuksessa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Pysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022520787
Julkaisun nimi: ICF lasten kuntoutuksessa
Tekijä: Tigerstedt, Helena; Paavilainen, Elisa; Lindevall, Pia
Julkaisija: Kela
Julkaisupaikka: Helsinki
Päiväys: 2022-02-28
Kieli: fi
Sivumäärä: 84
Kuuluu julkaisusarjaan: Kuntoutusta kehittämässä
ISBN: 978-952-284-136-0
ISSN: 2489-849X
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022520787
http://hdl.handle.net/10138/341112
Tiivistelmä: ”ICF lasten kuntoutuksessa” on vuosina 2019–2021 toteutunut tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli ottaa käyttöön kansainvälinen ICF-toimintakykyluokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health) neuvolaikäisten lasten perustason monialaisessa kuntoutusverkostossa Varsinais-Suomessa jalkautuvien avopediatrien toiminta-alueilla. Tavoitteena oli tuottaa lasten kuntoutuksen toimijoille ICF-luokitukseen perustuvia hyviä käytänteitä ja toimivia työvälineitä kuntoutustarpeen arviointiin, toimintakykytiedon kokoamiseen ja sujuvaan tiedonsiirtoon eri toimijoiden välillä, sekä kuntoutuksen osa- ja kokonaistavoitteiden laatimiseen. Hankkeeseen osallistui kuusi perusterveydenhuollon aluetta ja näillä alueilla toimivat varhaiskasvatuksen yksiköt. Kaikilla alueilla toimi säännöllisesti kokoontuva neuvolaikäisten lasten moniammatillinen kuntoutustyöryhmä. Hankkeen alussa osallistujille järjestettiin perehdytystä hankkeen sisältöön sekä ICF-luokituksen periaatteisiin. Alueiden kuntoutustyöryhmille järjestettiin mentorointitapaamisia, ja ammattiryhmittäin järjestettiin työpajoja sekä mentorointia. Osallistujien kokemuksia kerättiin työryhmä-, ammattiryhmä- sekä yksilötasolla. Loppuseminaari toteutettiin avoimena kaikille asiasta kiinnostuneille. Hankkeen aikana osallistujien ICF-osaaminen lisääntyi merkittävästi ja ICF-viitekehys otettiin käyttöön laajasti. ICF:n käyttöönotto on tuonut selkeitä etuja kuntoutustarpeen arviointiin ja oikeanlaiseen kuntoutukseen ohjautumiseen tuomalla yhteisen, ymmärrettävän kielen kuntoutusprosessin toimijoiden käyttöön ja laajentamalla ymmärrystä lapsen toimintakyvystä eri ympäristöissä sekä ympäristötekijöiden merkityksestä. Samoin yhteistyö lapsen toimintakyvyn tukemiseksi eri toimijoiden välillä koettiin edelleen lisääntyneen ICF:n käyttöönoton myötä. Hankkeessa tuotettiin työvälineitä toimintakyvyn kuvaamiseen ICF-viitekehyksen mukaisesti. Hankkeesta saatu kokemus osoittaa selkeästi, että ICF:n jalkautuminen edellyttää kohderyhmän tarpeisiin muokattua perehdytystä viitekehykseen ja mentorointia. ICF:n käyttöönotossa prosessi säilyy mielekkäänä, kun se etenee sekä yksilön että työryhmän yhteisen oppimisen kautta osana arjen perustyötä alkaen viitekehyksen tasojen omaksumisesta osaksi ajattelua ja kirjaamista, edeten vasta tämän jälkeen hierarkisen ICF-koodiston käyttöönottoon. Toimintatapojen muutokseen tarvitaan aikaa sisäistää uusi ajattelutapa omassa työssä, selkeitä ohjeita, mentorointia ja ennen kaikkea yhteinen tahtotila.
Avainsanat: ICF
käyttöönotto
lapset (ikäryhmät)
kuntoutus
lääkinnällinen kuntoutus
moniammatillisuus
lastenlääkärit
varhaiskasvatus
terveydenhoitajat
fysioterapeutit
toimintaterapeutit
puheterapeutit
psykologit
lääkärit
arviointi
toimintakyky
tavoitteet
hyvät käytännöt
Vertaisarvioitu: Ei


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Kuntoutustakehittamassa31_saavutettava.pdf 822.0KB PDF Avaa tiedosto
Liite1a_Varhais ... tueksi_ei-saavutettava.pdf 350.2KB PDF Avaa tiedosto
Liite1b_Varhais ... yvysta_ei-saavutettava.pdf 1.041MB PDF Avaa tiedosto
Liite1c_Observa ... ostran_ei-saavutettava.pdf 479.6KB PDF Avaa tiedosto
Liite2_Neuvolan ... yvystä_ei-saavutettava.pdf 345.1KB PDF Avaa tiedosto
Liite3_Käsikirj ... yttöön_ei-saavutettava.pdf 1.585MB PDF Avaa tiedosto
Liite4_Lääkärin ... tueksi_ei-saavutettava.pdf 371.5KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot