ICF lasten kuntoutuksessa

Show simple item record

dc.contributor.author Tigerstedt, Helena
dc.contributor.author Paavilainen, Elisa
dc.contributor.author Lindevall, Pia
dc.date.accessioned 2022-02-28T10:04:35Z
dc.date.available 2022-02-28T10:04:35Z
dc.date.issued 2022-02-28
dc.identifier.isbn 978-952-284-136-0
dc.identifier.issn 2489-849X
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2022022520787 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/341112
dc.description.abstract ”ICF lasten kuntoutuksessa” on vuosina 2019–2021 toteutunut tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli ottaa käyttöön kansainvälinen ICF-toimintakykyluokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health) neuvolaikäisten lasten perustason monialaisessa kuntoutusverkostossa Varsinais-Suomessa jalkautuvien avopediatrien toiminta-alueilla. Tavoitteena oli tuottaa lasten kuntoutuksen toimijoille ICF-luokitukseen perustuvia hyviä käytänteitä ja toimivia työvälineitä kuntoutustarpeen arviointiin, toimintakykytiedon kokoamiseen ja sujuvaan tiedonsiirtoon eri toimijoiden välillä, sekä kuntoutuksen osa- ja kokonaistavoitteiden laatimiseen. Hankkeeseen osallistui kuusi perusterveydenhuollon aluetta ja näillä alueilla toimivat varhaiskasvatuksen yksiköt. Kaikilla alueilla toimi säännöllisesti kokoontuva neuvolaikäisten lasten moniammatillinen kuntoutustyöryhmä. Hankkeen alussa osallistujille järjestettiin perehdytystä hankkeen sisältöön sekä ICF-luokituksen periaatteisiin. Alueiden kuntoutustyöryhmille järjestettiin mentorointitapaamisia, ja ammattiryhmittäin järjestettiin työpajoja sekä mentorointia. Osallistujien kokemuksia kerättiin työryhmä-, ammattiryhmä- sekä yksilötasolla. Loppuseminaari toteutettiin avoimena kaikille asiasta kiinnostuneille. Hankkeen aikana osallistujien ICF-osaaminen lisääntyi merkittävästi ja ICF-viitekehys otettiin käyttöön laajasti. ICF:n käyttöönotto on tuonut selkeitä etuja kuntoutustarpeen arviointiin ja oikeanlaiseen kuntoutukseen ohjautumiseen tuomalla yhteisen, ymmärrettävän kielen kuntoutusprosessin toimijoiden käyttöön ja laajentamalla ymmärrystä lapsen toimintakyvystä eri ympäristöissä sekä ympäristötekijöiden merkityksestä. Samoin yhteistyö lapsen toimintakyvyn tukemiseksi eri toimijoiden välillä koettiin edelleen lisääntyneen ICF:n käyttöönoton myötä. Hankkeessa tuotettiin työvälineitä toimintakyvyn kuvaamiseen ICF-viitekehyksen mukaisesti. Hankkeesta saatu kokemus osoittaa selkeästi, että ICF:n jalkautuminen edellyttää kohderyhmän tarpeisiin muokattua perehdytystä viitekehykseen ja mentorointia. ICF:n käyttöönotossa prosessi säilyy mielekkäänä, kun se etenee sekä yksilön että työryhmän yhteisen oppimisen kautta osana arjen perustyötä alkaen viitekehyksen tasojen omaksumisesta osaksi ajattelua ja kirjaamista, edeten vasta tämän jälkeen hierarkisen ICF-koodiston käyttöönottoon. Toimintatapojen muutokseen tarvitaan aikaa sisäistää uusi ajattelutapa omassa työssä, selkeitä ohjeita, mentorointia ja ennen kaikkea yhteinen tahtotila. fi
dc.format.extent 84 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Kuntoutusta kehittämässä fi
dc.subject ICF fi
dc.subject käyttöönotto fi
dc.subject lapset (ikäryhmät) fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject lääkinnällinen kuntoutus fi
dc.subject moniammatillisuus fi
dc.subject lastenlääkärit fi
dc.subject varhaiskasvatus fi
dc.subject terveydenhoitajat fi
dc.subject fysioterapeutit fi
dc.subject toimintaterapeutit fi
dc.subject puheterapeutit fi
dc.subject psykologit fi
dc.subject lääkärit fi
dc.subject arviointi fi
dc.subject toimintakyky fi
dc.subject tavoitteet fi
dc.subject hyvät käytännöt fi
dc.title ICF lasten kuntoutuksessa fi
dc.description.reviewstatus nonPeerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 31 fi
dc.type.okm D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa31_saavutettava.pdf 822.0Kb PDF View/Open
Liite1a_Varhais ... tueksi_ei-saavutettava.pdf 350.2Kb PDF View/Open
Liite1b_Varhais ... yvysta_ei-saavutettava.pdf 1.041Mb PDF View/Open
Liite1c_Observa ... ostran_ei-saavutettava.pdf 479.6Kb PDF View/Open
Liite2_Neuvolan ... yvystä_ei-saavutettava.pdf 345.1Kb PDF View/Open
Liite3_Käsikirj ... yttöön_ei-saavutettava.pdf 1.585Mb PDF View/Open
Liite4_Lääkärin ... tueksi_ei-saavutettava.pdf 371.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record